Eikenprocessierups

Een eikenprocessierups heeft brandharen, zo verdedigt het beestje zich tegen natuurlijke vijanden. De brandharen veroorzaken gezondheidsklachten zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen.
Eikenprocessierups

Bestrijding

Als de rupsen uitgroeien tot nachtvlinders leggen ze veel eitjes. Het jaar erop komen hier nieuwe rupsen uit. Om overlast te voorkomen en beperken, bestrijden we de eikenprocessierups langs provinciale wegen. 

 

Onze aanpak

We bestrijden eikenprocessierupsen preventief, dus voordat de jonge rupsen haren krijgen. Zo beperken we overlast voor weggebruikers en bewoners van huizen langs provinciale wegen. Het bestrijden gebeurt machinaal en wordt gedaan door een aannemer. De machine spuit een biologisch bestrijdingsmiddel door de boomtoppen. Hierdoor gaan de jonge rupsen dood. Dit biologische middel is niet schadelijk voor de mens. 

De bestrijding start als de bomen voor 30% in het blad zitten. Want dan kan de aannemer nevel door de hele boom spuiten. Bomen met veel blad houden de nevel tegen en dan komt het middel niet boven in de boom. De machines van de aannemer zijn te herkennen aan borden met de tekst: 'Bestrijding eikenprocessierups'.

We behandelen eiken preventief als ze langs grote evenementen staan. Bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse of de Zwarte Cross. We doen dit ook bij eiken binnen de bebouwde kom die het jaar ervoor veel overlast veroorzaakten. Op locaties waar beschermde vlinders voorkomen, mogen we niet bestrijden. De aannemer heeft een overzicht met deze locaties.

 

Ondanks alle bestrijding vooraf is het helaas niet te voorkomen dat er eikenprocessierupsen zijn. Daarom blijven we ook nesten verwijderen. Ze worden opgezocht en de aannemer zuigt ze met een soort grote stofzuiger op. Dit doen zij ook naar aanleiding van meldingen die bij ons binnenkomen. Als er een melding wordt gedaan, voeren we een inspectie uit. Worden er rupsen én een nest gevonden? Dan krijgt onze aannemer de opdracht om het binnen 3 weken te verwijderen.

We bestrijden de plekken waar dit het hardst nodig is. Hierbij houden we de onderstaande volgorde aan:

 1. Scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven;
 2. bushaltes, carpool-, picknick- en verzorgingsplaatsen en in de bebouwde kom;
 3. drukke fietsroutes;
 4. overige locaties.

Dus: wordt een nest bij u in de buurt nog niet direct geruimd? Dan zijn we waarschijnlijk nog bezig in een gebied met hogere prioriteit. 

Haartjes van eikenprocessierupsen verspreiden zich door de harde wind. Maar de haartjes kunnen ook in het gras zitten. Daarom is het af te raden om in de buurt van eiken te zitten of verblijven.

 • Binnen onze eigendommen zijn wij als provincie verantwoordelijk voor de bestrijding van de rups. 
 • De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor bestrijding en het waarschuwen van het publiek. Denk hierbij aan: Rijkswaterstaat, gemeenten, recreatieschap of particulieren.
 • Als inwoner kunt u voor bestrijding van de eikenprocessierups op een boom of bomen soms ook bij de gemeente terecht. Bijvoorbeeld voor advies of bestrijding (tegen betaling).

Zie ook

Kaart met alle bomen

We hebben al onze bomen op een kaart gezet. Bomen die langs provinciale wegen staan, zijn hierop te zien. Door in te zoomen op de kaart, ziet u of het een eik is (rondje) of een ander soort boom (groen sterretje). Bij alle eiken ziet u via de legenda wat de status van de boom is. U ziet of er een melding bekend is, of er een inspectie gedaan is, of er een nest gevonden is, of de aannemer een opdracht heeft, of dat het nest al bestreden is.

Onderzoek

We onderzoeken hoe we op een natuurlijkere manier het aantal rupsen kunnen terugdringen. Ook doen we mee aan het 5 jaar durende LIFE-project. 
Daarom hebben we al verschillende acties ondernomen:

 • Langs verschillende provinciale wegen zijn nestkastjes opgehangen. We hopen dat nestelende mezen een deel van de rupsen opeten.
 • Dode eiken zijn vervangen door andere soorten bomen.
 • Bloemrijke bermen creëren met inheemse planten. Zo hopen we de berm aantrekkelijker te maken voor insecten die van eikenprocessierupsen leven.
 • We hebben oude nesten bewaard om sluipvliegen te kweken die de eikenprocessierupsen bestrijden. In de oude nesten zitten eitjes van sluipvliegen.

Meer informatie

Meld overlast van de rups

Wilt u overlast door de eikenprocessierups melden? Vul ons meldingsformulier in. Of neem telefonisch contact op via nummer: 026 359 99 99.