Vergunning beschermde soorten

Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang kunnen komen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. De Omgevingswet beschermt natuurgebieden, houtopstanden en bepaalde planten- en diersoorten.
Laatst gewijzigd op: 15-april-2024
Wetgeving:
Omgevingswet

Procedure

Het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden of te verstoren. Ook hun vaste verblijfplaats en leefgebied zijn vaak beschermd. Beschermde planten en hun groeiplaats mogen niet vernield of beschadigd worden.

Ontheffing aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een ontheffing aan te vragen.

Vergunning aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het Omgevingsloket.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.