Checklist mountainbikeroutes

Bij de aanleg van mountainbikeroutes in de natuur moeten initiatiefnemers rekening houden met wet- en regelgeving. Wij helpen hen met deze checklist op weg.
Laatst gewijzigd op: 5-april-2024
Wetgeving:
Wet ruimtelijke ordening
Omgevingswet

In onderstaande checklist zetten we het wettelijk kader en de stappen die een initiatiefnemer moet zetten bij de aanleg van een mountainbikeroute (mtb-route) in natuurgebieden, op een rij. Waar moet een initiatiefnemer aan denken en wie heeft welke rol in dit proces? Deze aandachtspunten gelden ook voor de mountainbikeroutenetwerken die al aangelegd zijn.

Wettelijk kader

Als u een nieuwe route wilt aanleggen of een bestaande wil verleggen, heeft u te maken met zowel ruimtelijke plannen als met de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming). Ook kunt u te maken krijgen met regels voor het kappen van bomen.

Ruimtelijke plannen

Omgevingswet

Procedurestappen

Bij de aanleg van een mountainbikeroute zijn 4 partijen betrokken: het regionaal routebureau, de terreinbeheerder, de gemeente en provincie Gelderland. U gaat met deze partijen in gesprek: om ervoor te zorgen dat alle punten van aandacht voorbijkomen, helpen we u op weg met een gespreksleidraad. Ons advies is de gesprekken in onderstaande volgorde te voeren, maar dat hoeft niet.  Ook adviseren we de uitkomsten van het gesprek schriftelijk vast te leggen. Dit helpt u later in het proces, waar nodig, keuzes toe te lichten. Bespreek in ieder geval de volgende punten.

1. Initiatiefnemer neemt contact op met het regionaal routebureau

2. Initiatiefnemer neemt contact op met de terreinbeheerder en of eigenaar

3. Initiatiefnemer neemt contact op met de gemeente

4. Initiatiefnemer neemt contact op met provincie Gelderland

Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.