Weerbaarheid

Het programma Weerbaarheid ondersteunt de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gelderland.
Weerbaarheid

Door misdaad kunnen de grenzen tussen de onderwereld en bovenwereld vervagen. Denk aan geld witwassen via subsidies of mensen omkopen. We maken Gelderland weerbaar tegen de invloeden van ondermijnende criminaliteit. Met het programma Weerbaarheid ondersteunen we de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gelderland. Lees meer over onze lopende projecten en ontwikkelingen.

Dowloads

Criminelen beïnvloeden onze samenleving

Criminelen gebruiken diensten uit de bovenwereld. Denk aan subsidies om geld wit te wassen of vakantiehuisjes voor drugslabs. Ook beïnvloeden en bedreigen ze politici, ambtenaren en inwoners. Dit noemen we ondermijnende criminaliteit: misdaad waardoor de grenzen tussen onderwereld en bovenwereld vervagen. Het bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. We willen dat Gelderland veilig is. En dat politici, ambtenaren en ondernemers goed hun werk kunnen doen. Daarom willen we ondermijnende criminaliteit voorkomen. We maken Gelderland weerbaar, zodat criminelen onze samenleving niet beïnvloeden.

Aanvullende aanpak

We maken Gelderland weerbaarder met een aanvullende aanpak. Dat betekent dat we problemen niet alleen zien als veiligheidsvraagstukken, maar ook als economische, sociale, toeristische of breed maatschappelijke. Zo werken we aan allerlei onderwerpen waar veiligheidsvraagstukken onze provinciale taken raken. Zo vullen we de veiligheidsaanpak van onze partners aan. Provinciale Staten namen het programmaplan Weerbaarheid in juli 2020 aan.

Cyberweerbaarheid: project Troje

Hoe zorg je voor meer bewustwording over cybercriminaliteit in het overheidsdomein? Hoe maak je partners digitaal weerbaar? Met de cyberchallenge van project Troje gaat provincie Gelderland gemeenten op vrijwillige basis hacken. Met deze challenge, die uit twee delen bestaat, bieden we gemeenten een nulmeting aan. De winnaars van de nulmeting winnen een red cell, een variant op een redteaming, waarbij ze compleet worden doorgelicht. In juli en augustus 2022 vindt de intake van de deelnemende gemeenten plaats. Van september t/m februari 2023 vindt de nulmeting plaats en vanaf maart  2023 starten de winnaars van de red cell met de intake en de start van de red cell. Dit project kent een doorlooptijd tot eind 2023. Meer weten? Lees dan onze factsheet. 

We werken aan 4 thema’s

Weerbare organisatie

de eigen provinciale weerbaarheid versterken

Weerbare overheid

de Gelderse ketenpartners ondersteunen en aanmoedigen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Weerbare samenleving

maatschappelijke initiatieven tegen ondermijning ondersteunen en onder de aandacht brengen.

Data, inzicht en onderzoek

helpen duidelijk en zichtbaar te maken hoeveel ondermijnende criminaliteit er is, door dataprojecten en onderzoek uit te voeren en te ondersteunen.

Onderzoek naar u of uw organisatie?

Vraagt u een vergunning of subsidie aan of doet u mee aan een aanbesteding? Koopt u gebouwen van de provincie, of verkoopt u deze aan ons? Dan kunnen we een onderzoek starten. Zo willen we voorkomen dat we eventueel strafbare activiteiten ondersteunen. Het provinciale Bureau Screening en Bewakingsaanpak (Bureau SBA) voert dit onderzoek uit. Lees meer op de pagina over Bureau SBA