Weerbaarheid

Het programma Weerbaarheid ondersteunt de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gelderland.

Gelderland weerbaarder maken

Door misdaad kunnen de grenzen tussen de onderwereld en bovenwereld vervagen. Denk aan geld witwassen via subsidies of mensen omkopen. We maken Gelderland weerbaar tegen de invloeden van ondermijnende criminaliteit. Met het programma Weerbaarheid ondersteunen we de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gelderland. Lees meer over onze lopende projecten en ontwikkelingen.

We werken aan 4 thema’s:

Weerbare organisatie

We versterken onze eigen provinciale weerbaarheid met verschillende projecten.

Lees meer > 

Weerbare overheid

We ondersteunen en moedigen onze Gelderse ketenpartners aan bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Lees meer > 

Weerbare samenleving

We willen de Gelderse samenleving en juist kwetsbare groepen weerbaarder maken tegen invloeden van toenemende ondermijnende criminaliteit. 

Lees meer > 

Data, inzicht en onderzoek

We dragen bij aan het inzichtelijk maken van de omvang van ondermijnende criminaliteit door uitvoering en ondersteuning van dataprojecten en onderzoek.

Lees meer > 

Criminelen beïnvloeden onze samenleving

Criminelen gebruiken diensten uit de bovenwereld. Denk aan subsidies om geld wit te wassen of vakantiehuisjes voor drugslabs. Ook beïnvloeden en bedreigen ze politici, ambtenaren en inwoners. Dit noemen we ondermijnende criminaliteit: misdaad waardoor de grenzen tussen onderwereld en bovenwereld vervagen. Het bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. We willen dat Gelderland veilig is. En dat politici, ambtenaren en ondernemers goed hun werk kunnen doen. Daarom willen we ondermijnende criminaliteit voorkomen. We maken Gelderland weerbaar, zodat criminelen onze samenleving niet beïnvloeden.

Aanvullende aanpak

We maken Gelderland weerbaarder met een aanvullende aanpak. Dat betekent dat we problemen niet alleen zien als veiligheidsvraagstukken, maar ook als economische, sociale, toeristische of breed maatschappelijke. Zo werken we aan allerlei onderwerpen waar veiligheidsvraagstukken onze provinciale taken raken. Zo vullen we de veiligheidsaanpak van onze partners aan. Provinciale Staten namen het programmaplan Weerbaarheid in juli 2020 aan.

Onderzoek naar u of uw organisatie?

Vraagt u een vergunning of subsidie aan of doet u mee aan een aanbesteding? Koopt u gebouwen van de provincie, of verkoopt u deze aan ons? Dan kunnen we een onderzoek starten. Zo willen we voorkomen dat we eventueel strafbare activiteiten ondersteunen. Het provinciale Bureau Screening en Bewakingsaanpak (Bureau SBA) voert dit onderzoek uit. Lees meer op de pagina over Bureau SBA.