Cyberweerbaarheid Project Troje

We dragen bij aan het inzichtelijk maken van de omvang van ondermijnende criminaliteit door uitvoering en ondersteuning van dataprojecten en onderzoek.

Cyberweerbaarheid: project Troje

Hoe zorg je voor meer bewustwording over cybercriminaliteit in het overheidsdomein? Hoe maak je partners digitaal weerbaar? Met de cyberchallenge van project Troje hackt provincie Gelderland gemeenten op vrijwillige basis. Met deze challenge, die uit twee delen bestaat, bieden we gemeenten een nulmeting aan. De winnaars van de nulmeting winnen een red cell, een variant op een redteaming, waarbij ze compleet worden doorgelicht. In juli en augustus 2022 vindt de intake van de deelnemende gemeenten plaats. Van september tot en met februari 2023 vindt de nulmeting plaats en vanaf maart 2023 starten de winnaars van de red cell met de intake en de start van de red cell. Dit project kent een doorlooptijd tot eind 2023. Meer weten? Lees dan onze factsheet.