Samenwerken met betrouwbare organisaties en personen

Vraagt u een vergunning of subsidie aan of doet u mee aan een aanbesteding? Koopt u vastgoed (zoals gebouwen) van de provincie, of verkoopt u dit aan ons? Dan kunnen we een onderzoek starten.

Zo willen we voorkomen dat we eventueel strafbare activiteiten ondersteunen. Het provinciale Bureau Screening en Bewakingsaanpak (Bureau SBA) voert dit onderzoek uit. 

Tijdstip onderzoek Bureau Screening en Bewakingsaanpak

Het onderzoek voeren we niet per se meteen uit. Het kan zijn dat we u, uw bedrijf of organisatie onderzoeken als u de vergunning of subsidie al heeft of u de aanbesteding al heeft gewonnen.

Vragenformulier invullen

We doen het onderzoek op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Vaak gebruiken we hiervoor een vragenformulier. Hierin staan bijvoorbeeld vragen over de samenstelling en financiering van een aankoop, de financiering van het bedrijf of de organisatie en haar bestuurders. U krijgt het Bibob-vragenformulier automatisch van ons wanneer dat van toepassing is. Als u een vragenformulier krijgt, dan bent u verplicht dit naar waarheid in te vullen. Dit kan digitaal of per post. Het vragenformulier en/of documenten digitaal aanleveren doet u via het portaal Wet Bibob. Om in te loggen heeft u DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig.

Onderzoek en advies integriteit

Met de verzamelde gegevens uit het onderzoek brengen we de integriteit van u als persoon, bedrijf of organisatie in beeld. Kort gezegd kijken we of een persoon, bedrijf of organisatie eerlijk en betrouwbaar is, en niet te beïnvloeden is door criminele activiteiten. We gebruiken diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld gegevens van politie en justitie, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en nieuwsberichten. Soms vragen we ook om advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als we dit doen, laten we dat altijd weten. Daar kunt u geen bezwaar tegen indienen.

Blijkt uit het onderzoek dat een persoon, bedrijf of organisatie niet integer is, dan kunnen we de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken. Ook kunnen we afzien van de aankoop of verkoop van het vastgoed.

Vragen over het onderzoek?

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact met ons op via 026 359 85 07 of stuur ons een email.