Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Aanvragers van een vergunning, ontheffing, subsidie of indieners van een melding bij provincie Gelderland hebben DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig om in te kunnen loggen in het portaal Mijn Gelderland. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze manier van inloggen. 

Inloggen op portaal Mijn Gelderland

Via het portaal Mijn Gelderland kunt u verschillende aanvragen doen; vergunningen, ontheffingen, subsidies. Ook kunt u een melding indienen, bezwaar maken of een schriftelijke klacht indienen. Het aanvragen van DigiD kan enkele werkdagen duren. Een aanvraag voor eHerkenning duurt maximaal 7 (werk)dagen. Houd hier rekening mee als u een aanvraag wilt indienen. Lukt het niet om een aanvraag in te dienen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het vragenformulier.

Gebruik DigiD alleen voor aanvragen die u als particulier wilt indienen. U bent namelijk aansprakelijk voor de vergunning of subsidie die u ontvangt. Organisaties met een KvK-nummer (overheden, rechtspersonen, stichtingen en bedrijven) hebben altijd eHerkenning nodig om in te loggen. Doet u namens een andere partij een aanvraag, dan moet u gebruik maken van ketenmachtiging.

Over het inloggen op het portaal Mijn Gelderland hebben we dit overzicht met veelgestelde vragen samengesteld.

Ketenmachtiging

Wilt u een andere partij, bijvoorbeeld een tussenpersoon of een bureau, uw aanvraag laten doen, dan moet u deze partij machtigen via ketenmachtiging. Dit regelt u of de gemachtigde via een leverancier van eHerkenning.

Houd rekening met de tijd die daarvoor nodig is. Via ketenmachtiging is de veiligheid en betrouwbaarheid van uw gegevens en die van de gemachtigde partij gewaarborgd. In deze situatie hoeft u als aanvrager geen eHerkenning te hebben. Voor eenmanszaken kunnen andere oplossingen gelden. Vraag dit na bij een leverancier van eHerkenning.

Het gebruik van DigiD-machtigen is in het portaal Mijn Gelderland niet mogelijk.

DigiD

Doet u een aanvraag als particulier? Dan krijgt u toegang tot ons portaal door in te loggen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Op de website van DigiD kunt u een DigiD aanvragen.

Logo DigiD

eHerkenning

eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD inloggen bij de overheid, zo kunnen organisaties, ondernemers en stichtingen dat doen met eHerkenning. Als u een aanvraag doet voor uw instelling of stichting (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gebruik dan eHerkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.

Logo eHerkenning
Stappenplan aanschaf eHerkenningsmiddel:

  • Alleen ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen.
  • Ga naar de website eHerkenning/leveranciers en bepaal bij welke leverancier u eHerkenning wilt aanvragen. U vindt hier meer informatie over waar u op moet letten bij de aanschaf.
  • U betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. De kosten verschillen per aanbieder.
  • Binnen eHerkenning gelden verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het indienen en ondertekenen van aanvragen heeft u bij ons eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+.
  • Leg vast wie u in uw bedrijf machtigt om een aanvraag in te dienen. Uw eHerkenningsleverancier heeft hiervoor een machtigingsregister.
  • Als u namens een andere partij een aanvraag indient, moet u gebruik maken van ketenmachtiging. Meer informatie hierover vindt u op de website over eHerkenning/ketenmachtiging.

Met vragen en klachten en over het middel eHerkenning kunt u terecht bij uw leverancier eHerkenning.

eIDAS

De Europese Commissie heeft met de eIDAS verordening het initiatief genomen om openbare diensten zoals ook het portaal toegankelijk te maken voor alle Europeanen. eIDAS is niet alleen bedoeld voor Europese burgers, ook Europese bedrijven kunnen gebruik maken van eIDAS.

Logo eIDAS

Op de website van eHerkenning/eIDAS vindt u meer informatie over eIDAS.