Weerbare organisatie

We versterken onze eigen provinciale weerbaarheid met verschillende projecten.
Weerbare organisatie

Integriteitsbeleid

De provincie heeft een integriteitscoördinator (IC) aangesteld die ervoor moet zorgen dat het integriteitsbeleid van de provincie volledig en actueel is en aan wet- en regelgeving voldoet.  Het provinciaal leeraanbod is met het onderdeel Integriteit & Weerbaarheid. 

Bureau Screening en Bewakingsaanpak (SBA)

Met behulp van de wet Bibob screenen wij de partijen met wie de provincie zaken doet. Naast subsidieverlening, omgevingsvergunningen en aanbestedingen kijken wij in toenemende mate ook naar vastgoedtransacties.