Weerbare organisatie

We versterken onze eigen provinciale weerbaarheid met verschillende projecten.
vlaggen voor Huis der Provincie

Integriteitsbeleid

De provincie heeft een integriteitscoördinator (IC) aangesteld die ervoor moet zorgen dat het integriteitsbeleid van de provincie volledig en actueel is en aan wet- en regelgeving voldoet. Het provinciaal leeraanbod is met het onderdeel Integriteit & Weerbaarheid. 

Bureau Screening en Bewakingsaanpak (SBA)

Met behulp van de wet Bibob screenen wij de partijen met wie de provincie zaken doet. Naast subsidieverlening, omgevingsvergunningen en aanbestedingen kijken wij ook naar vastgoedtransacties.