Weerbare samenleving

We willen de Gelderse samenleving en juist kwetsbare groepen weerbaarder maken tegen invloeden van toenemende ondermijnende criminaliteit.
Drugsafval

We doen dat door plannen die de aanpak van uitbuiting versterken en slachtofferschap helpen voorkomen te ondersteunen en (mede) mogelijk te maken We ondersteunen projecten van gemeenten, politie en justitie, zorg en hulpverlening én natuurlijk vanuit de samenleving zelf. Zo willen we kwetsbare groepen en hun omgeving bereiken en voorlichten, zodat slachtoffers zich durven melden en daders uit de criminele wereld raken. 

Slachtoffers en (onvrijwillige) daders van illegale drugshandel, uitbuiting en mensenhandel zijn vaak jong en beïnvloedbaar, getraumatiseerd, of spreken geen Nederlands. Ook armoede maakt mensen kwetsbaarder voor ondermijnende criminaliteit. Met deze projecten willen we deze groepen bereiken, voorlichten en weerbaarder maken.

Het is heel belangrijk dat ondermijning wordt herkend en gemeld. Om het probleem in kaart te brengen, slachtoffers hulp te bieden en ondermijning gericht aan te pakken. Betrokkenen, slachtoffers en daders melden zich vaak niet. Ze weten niet dat er meldpunten zijn, wantrouwen instanties en schamen zich voor hun situatie. We willen in gesprek met partners uit de zorg, veiligheid en de samenleving. Zo willen we ontdekken hoe we dit kunnen verbeteren, en daar vervolgens aan werken. 

Programma's