Weerbare samenleving

We willen de Gelderse samenleving en juist kwetsbare groepen weerbaarder maken tegen invloeden van toenemende ondermijnende criminaliteit.
Weerbare samenleving

Samenleving weerbaarder maken

We willen de Gelderse samenleving en juist de kwetsbare groepen weerbaarder te maken tegen invloeden van toenemende ondermijnende criminaliteit. Zoals mensenhandel, (arbeids)uitbuiting en drugscriminaliteit. 

#leerlingalert en #studentalert 

Het project #leerlingalert en #studentalert is een les- en voorlichtingsprogramma voor scholen. Het project maakt jongeren bewuster van en weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit. Lees meer over deze voorlichtingsprogramma’s en doe als school mee.

Lees meer over onze aanpak