Weerbare samenleving

We willen de Gelderse samenleving en juist kwetsbare groepen weerbaarder maken tegen invloeden van toenemende ondermijnende criminaliteit.
Weerbare samenleving

We doen dat door plannen die de aanpak van uitbuiting versterken en slachtofferschap helpen voorkomen te ondersteunen en (mede) mogelijk te maken We ondersteunen projecten van gemeenten, politie en justitie, zorg en hulpverlening én natuurlijk vanuit de samenleving zelf. Zo willen we kwetsbare groepen en hun omgeving bereiken en voorlichten, zodat slachtoffers zich durven melden en daders uit de criminele wereld raken. 

Slachtoffers en (onvrijwillige) daders van illegale drugshandel, uitbuiting en mensenhandel zijn vaak jong en beïnvloedbaar, getraumatiseerd, of spreken geen Nederlands. Ook armoede maakt mensen kwetsbaarder voor ondermijnende criminaliteit. Met deze projecten willen we deze groepen bereiken, voorlichten en weerbaarder maken.

Het is heel belangrijk dat ondermijning wordt herkend en gemeld. Om het probleem in kaart te brengen, slachtoffers hulp te bieden en ondermijning gericht aan te pakken. Betrokkenen, slachtoffers en daders melden zich vaak niet. Ze weten niet dat er meldpunten zijn, wantrouwen instanties en schamen zich voor hun situatie. We willen in gesprek met partners uit de zorg, veiligheid en de samenleving. Zo willen we ontdekken hoe we dit kunnen verbeteren, en daar vervolgens aan werken. 

Programma's

De aanpak van mensenhandel en ondermijning begint bij bewustwording. Door bewustwording over ondermijningsfenomenen als seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en drugscriminaliteit te vergroten, willen we slachtoffers onder kwetsbare groepen voorkomen en zorgen dat inwoners mensenhandel sneller herkennen. We ondersteunen projecten en initiatieven om mensenhandel te voorkomen, de aanpak te verbeteren en slachtoffers te helpen. Deze zijn van partners in het sociaal en veiligheidsdomein, zoals gemeenten, politie en justitie, zorg en hulpverlening én vanuit de samenleving.

Slachtoffers en daders voorkomen

Mensenhandel draait om het uitbuiten van een ander. De uitbuiter gebruikt daarbij dwang, zoals geweld en chantage, of misbruikt de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van het slachtoffer. Slachtoffers en (onvrijwillige) daders van seksuele, criminele of arbeidsuitbuiting zijn vaak jong en beïnvloedbaar, getraumatiseerd of ze spreken geen Nederlands. Met verschillende projecten willen we deze kwetsbare groepen en hun omgeving bereiken, voorlichten en weerbaarder maken om slachtoffers en (onvrijwillige) daders te voorkomen. 

Het overweeghuis

Het is heel belangrijk de slachtoffers van mensenhandel de juiste zorg te verlenen. Dit om te voorkomen dat ze opnieuw slachtoffer worden. Slachtoffers van seksuele uitbuiting maken weinig gebruik van bestaande zorg, omdat de stap voor hen vaak te groot is. Het burgerinitiatief ‘Het overweeghuis’ biedt daarom een toevluchtsoord door laagdrempelige en kortdurende opvang aan te bieden voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en een ander perspectief op hun leven nodig hebben. Het overweeghuis gaat een regionale functie vervullen. Wij dragen bij aan de start van dit project. 

Criminelen ronselen jongeren om strafbare klussen te doen. Die variëren van drugs rondbrengen en henneptoppen knippen tot oplichting en witwassen. Er wordt hen van alles beloofd en ze raken verstrikt in het criminele web. #Leerling- en #Studentalert is een les- en voorlichtingsprogramma voor scholen om jongeren bewuster te maken van en weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. De voorlichting wordt gegeven aan jongeren op school (vanaf het 3e leerjaar voortgezet onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs), hun docenten en ouders. Aan het einde van de les weten ze dat (georganiseerde) misdaad groter en dichterbij is dan je denkt. ‘Kleine’ criminaliteit kan namelijk zomaar onderdeel zijn van grote criminele netwerken. Sinds 2020 ondersteunen wij het #Alertprogramma. Zo willen we voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele carrière.

Leer meer over deze voorlichtingsprogramma's en doe mee!

Onderzoek laat zien dat seksuele en criminele uitbuiting steeds vaker online plaatsvinden. Slachtoffers en daders zijn vaak jong. Jongeren sturen gemakkelijk naaktbeelden van zichzelf door, die door de ontvanger gebruikt kunnen worden als chantage- en dwangmiddel om geld of seksuele handelingen van het slachtoffer los te krijgen. Jongeren worden misleid, in het nauw gedreven, gechanteerd en geronseld. “Doorsturen doe je niet!” maakt jongeren tussen de 12 en 14 jaar bewust van de risico’s en zorgt ervoor dat ze zichzelf beter beschermen. Via een ‘quest’ met een realistisch scenario en feedback van een slachtoffer wordt een klas of groep meegenomen in een ervaring die duidelijk maakt: Doorsturen doe je niet!