Weerbare overheid

We ondersteunen en moedigen onze Gelderse ketenpartners aan bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Bedrijventerrein toezicht

Veilige Gelderse bedrijventerreinen

Met partners maken we zo'n 450 bedrijventerreinen in Gelderland veiliger en weerbaarder. Bedrijventerreinen zijn een aantrekkelijke plek voor criminele activiteiten. De anonimiteit van bedrijventerreinen biedt gelegenheid voor illegale activiteiten zoals witwassen, hennepteelt en illegale handel. Dat is niet goed voor de economie, en bedrijven komen minder graag naar Gelderland (het vestigingsklimaat wordt slechter).

Aanpak bedrijventerreinen: Theseus project 

Het Theseus-project is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, politie, Gelderse omgevingsdiensten en provincie Gelderland. Samen ondersteunen we alle gemeenten in Gelderland bij het voorkomen en aanpakken van ondermijning op bedrijventerreinen.

Aanpak bedrijventerreinen: Theseus-project. Goede bedrijventerreinen maken het voor bedrijven aantrekkelijk om naar Gelderland te komen (vestigingsklimaat). Daarom is het belangrijk dat bedrijven er goed en veilig kunnen ondernemen, nu en in de toekomst. 

Aanpak vakantieparken: Ariadne project

Het Ariadne project is een samenwerkingsproject van het OM, politie en provincie in Gelderland. Wij pakken samen criminaliteit en ondermijning aan op en rondom vakantieparken. Daarbij ondersteunen we Gelderse gemeenten intensief op het gebied van toezicht en handhaving. 

Lees meer over onze aanpak voor vakantieparken.

 

Aanpak vakantieparken: recreatieobjecten adressen toekennen 

Gelderland heeft veel mooie vakantieparken. Het grootste deel hiervan is vitaal. Dit zijn parken waar mensen uit binnen- en buitenland graag hun vakantie doorbrengen. Op deze parken komen permanente bewoning en illegale activiteiten steeds meer voor. Het gaat meestal om ingewikkelde problemen. Zo zijn er kwetsbare gezinnen met bijvoorbeeld schulden die geen andere woning kunnen vinden. Maar ook arbeidsmigranten die er door hun werkgever een woning kregen, en criminelen die buiten het zicht van de overheid willen blijven. Om de veiligheid en leefbaarheid op deze parken te verbeteren, is het belangrijk te weten wat er op de parken gebeurt. Lees meer over onze aanpakB vakantieparken recreatieobjecten adressen toekennen

Agenda Veilig Buitengebied

Criminelen zien steeds meer voordelen en mogelijkheden voor hun activiteiten in het buitengebied. In de Agenda Veilig Buitengebied erkennen 71 Gelderse partners dat het buitengebied kwetsbaar is. De Agenda Veilig Buitengebied is een document van alle partijen die zorgen voor de veiligheid in het buitengebied. Hierin staan afspraken en doelen die ervoor zorgen dat het buitengebied veilig is en blijft. Het is samen te vatten in het motto: samen, bewust en weerbaar. Dat doen we door beter te kijken naar wat er speelt.