Agenda Veilig Buitengebied

Het Gelders buitengebied is prachtig, maar ook kwetsbaar. Het is groot, soms moeilijk bereikbaar en stil. Dit maakt het voor bepaalde mensen aantrekkelijk om dingen te doen die ze verborgen willen houden.
Buitengebied

Vrijkomende agrarische bestemmingen (VAB’s)

Door de leegstaande gebouwen, in combinatie met de gunstige en anonieme ligging, zien we steeds meer hennepplantages en drugslabs in het Gelders buitengebied. Er is echter geen overzicht van de leegstand. Daarom hebben Gedeputeerde Staten in de agenda Veilig Buitengebied de toezegging gedaan de aard en de omvang van de agrarische leegstand in kaart te brengen. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden. We streven ernaar in 2023 een actueel beeld van de agrarische leegstand in Gelderland te geven.

Criminelen zien steeds meer voordelen en mogelijkheden voor hun activiteiten in het buitengebied. Die spelen zich daar voor een groot deel buiten het zicht van het openbare leven af. Bovendien staan steden en dorpen nog vaak centraal bij veiligheid en de aanpak van criminaliteit. Dat kan ervoor zorgen dat criminelen hun illegale activiteiten nog vaker van stedelijk naar landelijk gebied verplaatsen.

In de Agenda Veilig Buitengebied erkennen 71 Gelderse partners dat het buitengebied kwetsbaar is. De Agenda Veilig Buitengebied is een document van alle partijen die zorgen voor de veiligheid in het buitengebied. Hierin staan afspraken en doelen die ervoor zorgen dat het buitengebied veilig is en blijft. Het is samen te vatten in het motto: samen, bewust en weerbaar. 

Dat doen we door beter te kijken naar wat er speelt. Daardoor zijn we ons ervan bewust dat er ongewenste activiteiten plaatsvinden. En werken we meer met elkaar samen.