Gelderse bedrijventerreinen veilig en weerbaar

Met partners maken we zo'n 450 bedrijventerreinen in Gelderland veiliger en weerbaarder.
Luchtfoto industrie

Met partners maken we zo'n 450 bedrijventerreinen in Gelderland veiliger en weerbaarder. Bedrijventerreinen zijn een aantrekkelijke plek voor criminele activiteiten. De anonimiteit van bedrijventerreinen biedt gelegenheid voor illegale activiteiten zoals witwassen, hennepteelt en illegale handel. Dat is niet goed voor de economie, en bedrijven komen minder graag naar Gelderland (het vestigingsklimaat wordt slechter).

Bedrijventerreinen bieden op dit moment weinig weerstand tegen (ondermijnende) criminaliteit. We herkennen bedrijventerreinen steeds meer als risicogebied. Dit blijkt onder andere uit de ondermijningsbeelden die het RIEC opstelde. Een ondermijningsbeeld brengt ondermijning in een bepaald gebied in kaart. In eerste instantie zijn gemeenten verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Maar we willen helpen om te voorkomen dat het probleem te groot wordt. Doel van het project is dat de Gelderse bedrijventerreinen veilig zijn en weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. Zo zorgen we ervoor dat bedrijven graag vanuit Gelderland willen werken, nu en in de toekomst.

4 projectonderdelen

Projectonderdeel 1

Het Integrale Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) toont per gemeente en per bedrijventerrein de kenmerken die de situatie rond veiligheid en weerbaarheid. Daarnaast zorgen we dat er per bedrijventerrein gegevens beschikbaar zijn voor informatie-gestuurd onderzoek.

Projectonderdeel 2

We ondersteunen gemeenten om ervoor te zorgen dat diverse partners op de bedrijventerreinen goed samenwerken (publiek-private samenwerking) om de veiligheid te verbeteren. Ze kunnen subsidie aanvragen voor procesondersteuning en voor het nemen van fysieke maatregelen.

Projectonderdeel 3

We stimuleren en ondersteunen preventieve controles om te zorgen voor bewustwording en om misdaad te voorkomen. Om weerbaarheid en bewustwording te vergroten, moet de overheid vaker zichtbaar zijn op de terreinen en bereikbaar zijn voor signalen. Dit voorkomt criminele activiteiten (preventie) en vergroot inzicht in de situatie. 

Projectonderdeel 4

Veiligheid is onderdeel van de integrale aanpak met als doel toekomstbestendige bedrijventerreinen in 2050. Dat zijn terreinen waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken op het gebied van economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid, natuur en veiligheid. Lees meer op de pagina over toekomstbestendige bedrijventerreinen.