Aanpak vakantieparken: Ariadne project

Het Ariadne project is een samenwerkingsproject van het OM, politie en provincie in Gelderland. Wij pakken samen criminaliteit en ondermijning aan op en rondom vakantieparken. Daarbij ondersteunen we Gelderse gemeenten intensief op het gebied van toezicht en handhaving.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en provincie Gelderland. Hierdoor is onze ondersteuning kosteloos voor gemeenten.

Hoe ondersteunen wij Gelderse gemeenten?

  1. Door het inzetten van een expertteam dat gemeenten adviseert en ondersteunt bij een effectieve (integrale) aanpak.
  2. We versterken de informatiepositie van (overheids)partners door het verzamelen en analyseren van informatie.
  3. Door samenwerking tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en andere partners te organiseren en structureel in te bedden.

Meer weten?

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met de projectmanager van het Ariadne project: Arjan Stokreef.