Aanpak bedrijventerreinen: Theseus-project

Het Theseus-project is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, politie, Gelderse omgevingsdiensten en provincie Gelderland. Samen ondersteunen we alle gemeenten in Gelderland bij het voorkomen en aanpakken van ondermijning op bedrijventerreinen.
ME mannen

Goede bedrijventerreinen maken het voor bedrijven aantrekkelijk om naar Gelderland te komen (vestigingsklimaat). Daarom is het belangrijk dat bedrijven er goed en veilig kunnen ondernemen, nu en in de toekomst.

Rol gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het verbeteren van het vestigingsklimaat en ondernemersklimaat. Meestal slagen gemeenten daar goed in, maar uit deĀ ondermijningsbeelden van het RIEC blijkt dat er nog weinig zicht is op bedrijventerreinen. Ondermijningsbeelden brengen ondermijning in een bepaald gebied in kaart.

Het projectteam Theseus helpt gemeenten

Het projectteam Theseus helpt gemeenten integraal te werken om ondermijning op bedrijventerreinen aan te pakken en te voorkomen. Het team ondersteunt gemeenten met preventieve controles uitvoeren en data-analyses maken. Met die hulp vergroten gemeenten de weerbaarheid en bewustwording van ondernemers.