Melding van kappen bos en bomenrij

De Wnb beschermt alle bos(jes) die een minimale oppervlakte hebben van 10 are en bomenrijen die bestaan uit minimaal 21 bomen (de zogenaamde 'houtopstanden'). Wanneer u houtopstanden die buiten de bebouwde kom liggen en onder de Wnb vallen wilt kappen, moet u altijd een kapmelding bij ons indienen.

Procedure

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een kapmelding niet nodig is.

Wel:

De Wnb beschermt alle bos(jes) die een minimale oppervlakte hebben van 10 are en bomenrijen die bestaan uit minimaal 21 bomen (de zogenaamde 'houtopstanden'). Dus als u een boom of meer kapt of verwijdert uit zo’n houtopstand is de Wet natuurbescherming aan de orde, afhankelijk van de ligging. Wanneer u houtopstanden die buiten de bebouwde kom liggen en onder de Wnb vallen wilt kappen, moet u altijd een kapmelding bij ons indienen. Een kaart met de ligging van de bebouwde kom Wet natuurbescherming vindt u meestal op de gemeentelijke website, bij informatie over kapvergunningen. 

Niet:

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een kapmelding niet nodig is. Zo is het vellen van fruitbomen niet melding plichtig. De uitzonderingen staan vermeld in art. 4.1 van de Wet natuurbescherming. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

Als de te kappen houtopstand bestaat uit minder dan 21 bomen in een bomenrij of uit een oppervlakte van minder dan 10 are bos, hoeft u geen kapmelding te doen. In zo’n geval is het goed om nog contact opnemen met de gemeente. Gemeenten hebben eigen regels voor kappen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het om bomen gaat, die op de gemeentelijke monumentenlijst staan.

Bij een kapmelding gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet de kapmelding minimaal 6 weken, maar niet meer dan 1 jaar voordat u de houtopstand gaat kappen, bij ons indienen;
  • Er geldt een wachttermijn van 6 weken tussen het doen van een kapmelding en het daadwerkelijk gaan kappen;
  • Na kap van de houtopstand moet u binnen 3 jaar nieuwe bomen
  • (her)planten op dezelfde locatie en met dezelfde oppervlakte als waar gekapt is;

.

Als u niet de eigenaar bent, moet u de eigenaar laten weten dat u gaat kappen en herplanten.

Kunt u niet aan deze voorwaarden voldoen? Dan moet u naast de kapmelding ook een ontheffing voor het niet kunnen voldoen aan de voorwaarden aanvragen. 

U kunt een vooroverleg met ons aanvragen. Gebruik hiervoor het webformulier Wet natuurbescherming: concept melding van kappen houtopstanden. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Een concept kapmelding is nodig voor het vooroverleg. Hierna moet u alsnog een definitieve kapmelding doen.   

U doet uw kapmelding met het webformulier Wet natuurbescherming: melding van kappen houtopstanden. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar het formulier ook onderaan deze pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

Woont u in het buitenland? Dan kunt u met behulp van Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS (gelderland.nl) inloggen en op die manier een aanvraag doen. 

Vermeld in het aanvraagformulier in elk geval:

  • de kadastrale gegevens van de locatie waar u gaat kappen;
  • de boomsoort en leeftijd van de te kappen bomen;
  • het aantal bomen (in geval van bomenrij) of de oppervlakte van het te kappen bos;
  • een overzichtskaart en een detailkaart waarop de locatie van de te kappen houtopstanden staan.

 

 

Nadat u de ontvangstbevestiging van uw melding ontvangen hebt moet u 6 weken wachten met kappen. Wanneer wij niet akkoord gaan met de geplande kap, krijgt u hierover binnen 6 weken bericht. 
Aan het doen van een kapmelding zijn geen kosten verbonden.

We raden u aan om na te kijken of u ook een ontheffing voor beschermde soorten Wet natuurbescherming nodig heeft.

Op de wesite van RVO staat de Gedragscode bosbeheer.  Daarmee kunnen bosbeheerders, -eigenaren en aannemers hun reguliere werkzaamheden, waaronder bestendig bosbeheer (gericht op behoud van de oude situatie), uitvoeren zónder een ontheffing Wnb voor soorten. Deze ontheffing is namelijk niet nodig als ze werken volgens de gedragscode. In sommige gevallen is tóch een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld bij niet-bestendig beheer of kap van bomen met vaste rust- of verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten.

We raden u aan de gemeente te laten weten dat u wilt kappen en na te vragen of een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) nodig is.

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een melding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.