Melding van kappen bos en bomenrij

We zien toe op de herplantplicht van bomen en struiken in groepen met een minimale oppervlakte van 1.000 m2 en bomenrijen met minimaal 21 bomen die buiten de bebouwingscontour houtkap vallen. Wanneer u daaruit bomen of struiken wilt verwijderen, moet u altijd een kapmelding bij ons doen en moet u herplanten.
Laatst gewijzigd op: 18-april-2024
Wetgeving:
Wet natuurbescherming
Omgevingsverordening Gelderland
Omgevingswet

Als u kapt binnen een rij van 21 bomen of een oppervlakte van 1.000 m2, moet u herplanten, ongeacht hoeveel u kapt. Uitzonderingen staan in de vergunningcheck. Doel van de wet is deze ecosystemen herstellen door bomen of struiken die verdwijnen, op dezelfde plek te herplanten. Lukt dit niet? Dan moet u een maatwerkvoorschrift aanvragen. 

Procedure

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het Omgevingsloket om een melding te doen.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.