Verantwoording POP3-subsidies

Als u POP3-subsidie van ons ontvangt, dan brengt dit verplichtingen met zich mee. Zijn er veranderingen in uw project, wilt u een betaling aanvragen of zijn de activiteiten afgerond? Hieronder leest u wat u dan moet doen.

Beschikking ontvangen?

Als u de beschikking ontvangen heeft, kunt u de instructievideo bekijken op de website van RVO.

Wijzigt uw project tijdens de uitvoering? En voldoet het daarmee niet meer helemaal aan de verleningsbeschikking? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. We kunnen de subsidie naar beneden bijstellen of zelfs intrekken. Geef iedere wijziging daarom direct door.

Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123), dan dient u uw wijzigingsverzoek in via de webportal POP3. U beantwoordt daar een paar vragen en u kunt eventueel bijlagen toevoegen.

Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007), dan dient u uw wijzigingsverzoek per e-mail in via POP3@gelderland.nl. Gebruik hiervoor het formulier Meldingen (Word 115 kB)

U ontvangt (schriftelijk) bericht of we akkoord gaan met uw wijzigingsverzoek. We gaan in elk geval niet akkoord met een wijzigingsverzoek als: 

 • u door de wijziging geen recht meer heeft op subsidie;
 • u door de wijziging niet meer voldoet aan de minimale selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen;
 • de wijziging zou leiden tot een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.

Als u voor uw project kosten heeft gemaakt en betaald, kunt u een verzoek voor deelbetaling indienen. Bij een deelbetaling moet het betaalverzoek gaan om minimaal 25% van de subsidie, of om ten minste € 50.000. Als uw project helemaal is afgerond, dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123), dan dient u uw betaalverzoek in via de webportal POP3.

Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007) dan dient u uw betaalverzoek in via Mijn RVO.

Een compleet betaalverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af. Deze termijn stellen we uit als het betaalverzoek niet compleet is en we aanvullende informatie opvragen.

Bij een betaalverzoek via de webportal POP3 beantwoordt u een aantal vragen in de webportal over het verloop van het project (dit is het voortgangsverslag of eindverslag). U voegt de volgende documenten toe: 

 • Facturen, betaalbewijzen en de bijbehorende offertes en opdrachtbevestigingen.
 • Als u kosten voor personeel, vrijwilligers of eigen arbeid heeft gemaakt: de getekende urenregistraties (Excel 74 kB)
 • Als u personeelskosten heeft waarbij een medewerker een vast deel van zijn werktijd aan het project heeft gewerkt, dan kunt u een werkgeversverklaring indienen in plaats van urenregistraties.
 • Als u personeelskosten heeft gemaakt: de loonstroken en/of verzamelloonstaat van de betreffende medewerkers van de periode waarin aan het project gewerkt is.
 • Onderbouwing van de redelijkheid van kosten (marktconformiteit). Denkt u hierbij aan meerdere offertes of taxatierapporten.
 • Als u aanbestedingsplichtig bent: het volledige aanbestedingsdossier.
 • Documenten waaruit blijkt dat aan de communicatieverplichtingen is voldaan, zoals flyers, nieuwsbrieven, foto’s van een projectbord of verwijzing naar een website.
 • Onderbouwing van de afschrijvingen (indien van toepassing).
 • Onderbouwing van de netto-inkomsten (indien van toepassing).
 • Overige verplichte bijlagen zoals vermeld in de verleningsbeschikking.

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betaalverzoek vindt u in de checklist bijlagen bij betaalverzoek (PDF 116 kB) of de checklist indienen aanvraag tot vaststelling (PDF 172 kB).

Bij een betaalverzoek via Mijn RVO voegt u de volgende documenten als pdf-bestand toe:

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betaalverzoek vindt u in de checklist bijlagen bij betaalverzoek (PDF 116 kB) of de checklist indienen aanvraag tot vaststelling (PDF 172 kB).

Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Dat leest u in de instructie indienen aanvraag voor deelbetaling en voortgangsverslag via mijn.rvo.nl (PDF 554 kB) en in de Toelichting indienen betaalverzoek en invulinstructie facturenoverzicht POP3 (PDF 752 kB).

Hulp nodig?

Sancties en verlagingen

Volgens artikel 1.29 van de Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland verlagen we de verleende of vastgestelde subsidie als er onregelmatigheden zijn geconstateerd. Hiervoor heeft het ministerie van Economische Zaken een sanctiebeleid vastgesteld. We passen deze beleidsregel toe. U kunt deze vinden op de website Overheid.nl onder officiële bekendmakingen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.