Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (bijna 3 jaar)
Voor wie: Eigenaren van landbouwgrond kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Doordat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert, daalt de economische waarde van de grond. Voor die daling van de waarde kunt u 1 keer subsidie aanvragen. Ook voor het inrichten van het Gelders Natuurnetwerk, na de functieverandering, kunt u subsidie aanvragen.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de landbouwgrond in het Gelders Natuurnetwerk ligt en is aangemerkt als N00.01 op de ambitiekaart Gelders Natuurnetwerk uit het Natuurbeheerplan;
  • een taxateur die is ingeschakeld door Gedeputeerde Staten de grond heeft getaxeerd;
  • de grond wordt ingericht als nieuwe natuur.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 2.8 Functieverandering ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk.

De subsidie is 100% van de waardevermindering. We bepalen de waardedaling op basis van taxatiewaarden van de grond vóór functieverandering (landbouwgrond) en ná functieverandering en inrichting (natuurgrond).

Direct verder

Subsidie aanvragen

Om subsidie aan te vragen, heeft u de taxatiewaarden van de grond nodig. Dien hiervoor eerst een ‘Verzoek tot taxatie voor functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk’ in (lees dit document hieronder). Wij geven u dan de getaxeerde marktwaarde van uw landbouwgrond en de marktwaarde van uw toekomstige natuurgrond.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor ‘Functieverandering en inrichting GNN 2022-2025’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 16 miljoen beschikbaar voor de periode 2022-2025. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.