Aanleg nieuw bos buiten het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u een bijdrage leveren aan het uitbreiden van nieuw bos in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 4-april-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (7 maanden)
Voor wie: Eigenaren van grond die buiten het Gelders Natuurnetwerk in Gelderland ligt, kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bijna bereikt

Het subsidieplafond voor deze regeling is bijna bereikt door alle aanvragen die wij nu beoordelen. De kans bestaat dat wij uw aanvraag niet meer kunnen behandelen omdat het subsidieplafond tussentijds is bereikt.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Als u een vooroverleg heeft gehad met een positief advies over uw subsidieaanvraag, kunt u subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Aanleg nieuw bos buiten Gelders Natuur Netwerk. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van €2 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij eerst de volledigheid van de aanvraag en daarna de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen, is maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Als blijkt dat uw aanvraag niet volledig is, vragen wij u om ontbrekende informatie aan te vullen binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld twee weken. De beslistermijn wordt op dat moment even op pauze gezet en gaat weer in als de onvolledige informatie is aangevuld.      

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.