Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Vanaf november 2019 hebben aanvragers van een subsidie bij provincie Gelderland DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig om in te kunnen loggen in het subsidieportaal. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze nieuwe manier van inloggen. 

Inloggen op subsidieportaal

Via het subsidieportaal vraagt u een subsidie aan en regelt u zaken rondom een subsidie. Op de huidige manier inloggen, met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, is na 1 november 2019 niet meer mogelijk.

Het aanvragen van DigiD kan enkele werkdagen duren. Een aanvraag voor eHerkenning neemt soms zelfs enige weken in beslag. Leveranciers geven aan de dat doorlooptijd momenteel 6 – 8 weken kan bedragen. Dit hangt samen met de invoering van eHerkenning bij het UWV, waardoor het aantal aanvragen erg is toegenomen. Houd hier rekening mee als u vanaf november 2019 een subsidieaanvraag wilt indienen.

Als u namens een andere partij een subsidieaanvraag indient, moet u gebruik maken van ketenmachtiging. Meer informatie hierover vindt u op de website over eHerkenning. Lees ook de veelgestelde vragen (PDF 99 kB) over dit onderwerp.

Wat levert deze nieuwe manier van inloggen u op?

  • Uw ondertekening is veilig. U bent maximaal beschermd als het gaat om privacy en beveiliging
  • Extra controle van uw gegevens, bijvoorbeeld via een registratie bij de Kamer van Koophandel, is niet meer nodig. U hoeft daardoor minder gegevens aan te leveren.

DigiD

Vraagt u op of na 1 november 2019 subsidie aan als particulier? Dan krijgt u toegang tot ons subsidieportaal door in te loggen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Op de website van DigiD kunt u een DigiD aanvragen. Hier kunt u ook uw DigiD opnieuw activeren en vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Logo DigiD

eHerkenning

eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD inloggen bij de overheid, zo kunnen organisaties, ondernemers en stichtingen dat doen met eHerkenning. Als u subsidie aanvraagt voor uw instelling of stichting (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gebruik dan eHerkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.

Logo eHerkenning
Stappenplan aanschaf eHerkenningsmiddel:

  • Alleen ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen.
  • Ga naar de website eHerkenning/leveranciers en bepaal bij welke leverancier u eHerkenning wilt aanvragen. U vindt hier meer informatie over waar u op moet letten bij de aanschaf.
  • U betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. De kosten verschillen per aanbieder.
  • Binnen eHerkenning gelden verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het indienen en ondertekenen van subsidieaanvragen bijons heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.
  • Leg vast wie u in uw bedrijf machtigt om subsidieaanvragen in te dienen. Uw eHerkenningsleverancier heeft hiervoor een machtigingsregister.
  • Als u namens een andere partij een subsidieaanvraag indient, moet u gebruik maken van ketenmachtiging. Meer informatie hierover vindt u op de website over eHerkenning/ketenmachtiging.

Met vragen en klachten en over het middel eHerkenning kunt u terecht bij uw leverancier eHerkenning.

eIDAS

De Europese Commissie heeft met de eIDAS verordening het initiatief genomen om openbare diensten zoals ook het subsidieportaal toegankelijk te maken voor alle Europeanen. eIDAS is niet alleen bedoeld voor Europese burgers, ook Europese bedrijven kunnen gebruik maken van eIDAS.

Logo eIDAS

Op de website van eHerkenning/eIDAS vindt u meer informatie over eIDAS.