Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Aanvragers van een subsidie bij provincie Gelderland hebben DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig om in te kunnen loggen in het subsidieportaal. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze manier van inloggen. 

Inloggen op subsidieportaal

Via het subsidieportaal vraagt u een subsidie aan en regelt u zaken rondom een subsidie. Het aanvragen van DigiD kan enkele werkdagen duren. Een aanvraag voor eHerkenning neemt soms zelfs enige weken in beslag. Houd hier rekening mee als u een subsidieaanvraag wilt indienen. Lukt het niet om een subsidieaanvraag in te dienen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het vragenformulier.

Gebruik DigiD alleen voor subsidies die u als particulier wilt aanvragen. U bent namelijk aansprakelijk voor de subsidie die u ontvangt. Organisaties met een KvK-nummer (overheden, rechtspersonen, stichtingen en bedrijven) hebben altijd eHerkenning nodig om in te loggen. Vraagt u namens een andere partij een subsidie aan, dan moet u gebruik maken van ketenmachtiging.

Over het inloggen op het subsidieportaal hebben we dit overzicht met veelgestelde vragen samengesteld.

Ketenmachtiging

Wilt u een andere partij, bijvoorbeeld een tussenpersoon of een bureau, uw subsidie laten aanvragen, dan moet u deze partij machtigen via ketenmachtiging. Dit regelt u of de gemachtigde via een leverancier van eHerkenning. Houd rekening met de tijd die daarvoor nodig is. Via ketenmachtiging is de veiligheid en betrouwbaarheid van uw gegevens en die van de gemachtigde partij gewaarborgd. In deze situatie hoeft u als aanvrager geen eHerkenning te hebben. Voor eenmanszaken kunnen andere oplossingen gelden. Vraag dit na bij een leverancier van eHerkenning.

Het gebruik van DigiD-machtigen is in het subsidieportaal niet mogelijk.

Subsidiegegevens koppelen 

Na 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal de subsidieaanvragen die u eerder heeft ingediend koppelen aan uw inlogmiddel (DigiD, eHerkenning of eIDAS). Hiervoor heeft u nog 1 keer uw oude gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Dit gaat als volgt:  

  • log in met eHerkenning, DigiD of eIDAS,
  • rechtsboven op het scherm ziet u dat u bent ingelogd,
  • klik op de melding ‘U bent ingelogd met…’ U ziet dan de opties Koppelen en Uitloggen,
  • kies voor Koppelen en vul uw oude gebruikersnaam en wachtwoord in.

Hierna heeft u weer toegang tot alle aanvragen en subsidies, die gekoppeld waren aan uw oude inlogmethode. Het is mogelijk om meerdere oude accounts te koppelen aan 1 nieuw inlogmiddel.

DigiD

Vraagt u subsidie aan als particulier? Dan krijgt u toegang tot ons subsidieportaal door in te loggen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Op de website van DigiD kunt u een DigiD aanvragen.

Logo DigiD

eHerkenning

eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD inloggen bij de overheid, zo kunnen organisaties, ondernemers en stichtingen dat doen met eHerkenning. Als u subsidie aanvraagt voor uw instelling of stichting (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gebruik dan eHerkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.

Logo eHerkenning
Stappenplan aanschaf eHerkenningsmiddel:

  • Alleen ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen.
  • Ga naar de website eHerkenning/leveranciers en bepaal bij welke leverancier u eHerkenning wilt aanvragen. U vindt hier meer informatie over waar u op moet letten bij de aanschaf.
  • U betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. De kosten verschillen per aanbieder.
  • Binnen eHerkenning gelden verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het indienen en ondertekenen van subsidieaanvragen heeft u bij ons eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig voor de dienst Subsidies.
  • Leg vast wie u in uw bedrijf machtigt om subsidieaanvragen in te dienen. Uw eHerkenningsleverancier heeft hiervoor een machtigingsregister.
  • Als u namens een andere partij een subsidieaanvraag indient, moet u gebruik maken van ketenmachtiging. Meer informatie hierover vindt u op de website over eHerkenning/ketenmachtiging.

Met vragen en klachten en over het middel eHerkenning kunt u terecht bij uw leverancier eHerkenning.

eIDAS

De Europese Commissie heeft met de eIDAS verordening het initiatief genomen om openbare diensten zoals ook het subsidieportaal toegankelijk te maken voor alle Europeanen. eIDAS is niet alleen bedoeld voor Europese burgers, ook Europese bedrijven kunnen gebruik maken van eIDAS.

Logo eIDAS

Op de website van eHerkenning/eIDAS vindt u meer informatie over eIDAS.