Collectieve wooninitiatieven

Wilt u samen met anderen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin uw woningbouwproject zit, kunt u als collectief wooninitiatief subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-april-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (meer dan 1 jaar)
Voor wie: Collectieve wooninitiatieven in de vorm van rechtspersoon, vereniging, wooncoöperatie of stichting kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via deze link naar het aanvraagformulier. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging

Wilt u op een later moment verder met uw subsidieaanvraag? Ga dan naar het Subsidieportaal. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier worden uw gegevens opgeslagen als concept. Dit concept vindt u na het inloggen terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. In de checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraagleest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Voor een aantal bijlagen is een format beschikbaar. Deze vindt u op deze webpagina onder ‘Documenten en links’. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Lening aanvragen

Er is subsidie in de vorm van een lening mogelijk voor woningbouwprojecten om van planontwikkeling tot realisatie te komen. Er is gekozen voor een lening omdat initiatiefnemers deze kosten later kunnen meefinancieren in de hypotheek. De lening is alleen voor woningbouwprojecten waarvan de haalbaarheid is aangetoond in een duurzaam projectplan dat samen met een procesbegeleider is opgesteld. Heeft u interesse in het aanvragen van deze lening, neem dan contact op met het Provincieloket (026-359 99 99). Wij nemen dan contact met u op om uw project te bespreken.

Behandeling aanvraag

We nemen aanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst. Eerst beoordelen we of een aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De behandeling duurt maximaal 13 weken, dit is de wettelijke beslistermijn.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.