Aanleg Agroforestry

Bent u een agrariër en wilt u natuurinclusiever gaan werken? Denkt u daarbij aan de aanleg van bomen en houtige gewassen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 22-januari-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (10 maanden)
Voor wie: Agrariërs met een onderneming in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bijna bereikt

Het subsidieplafond voor deze regeling is bijna bereikt door alle aanvragen die wij nu beoordelen. De kans bestaat dat wij uw aanvraag niet meer kunnen behandelen omdat het subsidieplafond tussentijds is bereikt.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Aanleg agroforestry. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje ‘Documenten en Links’ vindt u een format projectplan en format begroting. U kunt deze formats gebruiken voor uw subsidieaanvraag. In het aanvraagformulier kunt u deze documenten vervolgens uploaden. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 700.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij eerst de volledigheid van de aanvraag en daarna de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen, is maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Als blijkt dat uw aanvraag niet volledig is, vragen wij u om ontbrekende informatie aan te vullen binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld twee weken. De beslistermijn wordt op dat moment even op pauze gezet en gaat weer in als de onvolledige informatie is aangevuld.      

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.