Cofinanciering Europese thematische fondsen

Wilt u gebruik maken van Europese thematische subsidies en zoekt u naar cofinanciering om uw project uit te voeren? Neem contact met ons op om samen te beoordelen of uw project past bij onze doelen.
Laatst gewijzigd op: 6-mei-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (meer dan 1 jaar)
Voor wie: Kennisinstellingen, Oost NL, overheden en Valley-bureaus kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, overleggen we met u op basis van een concept-projectplan. U kunt uw concept-projectplan sturen naar post@gelderland.nl.

Als het overleg over uw plan positief verloopt, kunt u subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Cofinanciering Europese thematische fondsen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is.   

In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.