Cofinanciering Europese thematische fondsen

Wilt u gebruik maken van Europese thematische subsidies en zoekt u naar cofinanciering om uw project uit te voeren? Neem contact met ons op om samen te beoordelen of uw project past bij onze doelen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (3 maanden)
Voor wie: Kennisinstellingen, Oost NL, overheden en Valley-bureaus kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

In deze regeling kunt u cofinanciering aanvragen voor projecten in de volgende Europese thematische fondsen:

  • Horizon Europe: met dit fonds investeert de Europese Unie in onderzoek en innovatie. Het programma biedt kansen voor kennisinstellingen en innoverende bedrijven.
  • LIFE: een programma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur -en milieubeleid. Het ondersteunt ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie op dit gebied.
  • INTERREG-B NWE, INTERREG EUROPE: met deze programma’s stimuleert de Europese Unie innovatie en duurzame economische groei.
  • Connecting Europe Facility Mobility: dit fonds ondersteunt onder meer een efficiënt, geïntegreerd, duurzaam en multimodaal vervoersnetwerk in Europa.
  • Vanguard initiative: een internationaal samenwerkingsverband van meer dan 30 regio’s in de Europese Unie, dat de rol van de regio’s wil versterken in het Europees innovatie- en industrieel beleid.
  • European Urban Initiative: duurzame stedelijke ontwikkeling (met meerdere onderliggende thema’s zoals circulaire economie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit).
  • Creative Europe: ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.
  • Digital Europe: ondersteunen van de digitale transformatie in Europa.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • uw project voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het Europese fonds waarvan u gebruik wilt maken;
  • uw project voldoende past in 1 of meer provinciale doelen uit de Omgevingsvisie.

We geven deze subsidie alleen als u later kunt aantonen dat u geld ontvangt uit 1 van de Europese fondsen die bovenaan deze pagina staan.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.36 Cofinanciering Europese thematische fondsen.

De subsidie is maximaal 50% van de verplichte cofinanciering die u moet inbrengen om geld te ontvangen uit 1 van de Europese fondsen.

De subsidie is maximaal € 150.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, overleggen we met u op basis van een concept-projectplan. U kunt uw concept-projectplan sturen naar post@gelderland.nl.

Als het overleg over uw plan positief verloopt, kunt u subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Cofinanciering Europese thematische fondsen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is.   

In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.