Fonds Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Wilt u als maatschappelijk organisatie uw gebouwen verduurzamen? Dan kunt u een lening aanvragen voor maatregelen om energie te besparen. Of om duurzame energie op te wekken, eventueel in combinatie met maatregelen voor klimaatadaptatie, circulair bouwen of biodiversiteit.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 1-10-2028 (meer dan 4 jaar)
Voor wie: Rechtspersoon zonder winstoogmerk die eigenaar, erfpachter of opstalhouder is van maatschappelijk vastgoed. Gemeenten en woningcorporaties kunnen geen lening aanvragen.

Meer informatie over deze lening

Lening aanvragen

U vraagt uw lening aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Fonds verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Wilt u op een later moment verder met uw aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

Als aanvrager mag u meerdere aanvragen indienen zolang de kosten van de aanvragen samen niet hoger zijn dan € 250.000.

In deze checklist verplichte bijlagen leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag 

Voor dit fonds is een totaalbedrag van € 10.000.000 beschikbaar. U kunt een lening aanvragen totdat het fonds is uitgeput.

We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk. Als de aanvraag akkoord is krijgt u een beschikking. Met deze beschikking kunt u een lening aanvragen bij Stichting Volkhuisvesting Nederland (SVn). Voor leningen boven de € 50.000 voert SVn een kredietwaardigheidstoets uit. Op de website van SVn kunt u nagaan of u aan de leningsvoorwaarden voldoet. Ga op deze website naar ‘Bekijk het aanbod in jouw gemeente’ en vul daar uw gegevens in.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.