Onze duurzame organisatie

We willen in 2030 als provinciale organisatie klimaatneutraal zijn. Dit initiatief komt van onze Provinciale Staten. Om dit te bereiken stelden we een klimaatplan op met duidelijke acties. Dit plan is in eind 2021 geactualiseerd.

Klimaatplan

We hebben ons klimaatplan eind 2021 geactualiseerd. Hierin staan acties waarmee we het doel van klimaatneutraliteit kunnen bereiken in 2030: 

  • het verduurzamen van onze gebouwen
  • CO2-neutraal reizen
  • het selecteren van duurzame leveranciers
  • het verminderen van afval
  • het verduurzamen van ons woon-werkverkeer

Onder klimaatneutraal verstaan we naast CO2-neutraal ook energieneutraal en afvalloos. Om energieneutraal te worden moeten we nog wel 800 MWh extra duurzame lokale energie opwekken. In het klimaatplan staat ook hoe we als organisatie afvalloos worden: we gaan geen plastic meer gebruiken en restafval verminderen we tot minder dan 1%.

CO2-Prestatieladder

We zijn als eerste provincie in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Deze laat zien waar een organisatie staat in het verminderen van de CO2-uitstoot. Bij de niveaus 1 tot en met 3 gaat het om vermindering in de eigen organisatie en vanaf niveau 4 en 5 ook van de uitstoot van partners en leveranciers. In september 2020 ontvingen wij dit certificaat  voor het eerst en daarna ieder jaar.

In het geactualiseerde klimaatplan zijn de acties tot en met 2025 uitgewerkt in 7 thema’s.

7 Kerntaken

De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. We voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie. Meer weten over deze 7 kerntaken?