Onze duurzame organisatie

We willen in 2030 als provinciale organisatie klimaatneutraal zijn. Dit initiatief komt van onze Provinciale Staten. Om dit te bereiken stelden we een klimaatplan op met duidelijke acties. Dit plan is eind 2021 geactualiseerd.

Klimaatplan

We hebben als doel een klimaatneutrale organisatie te zijn. Onder klimaatneutraal verstaan we CO2-neutraal, energieneutraal en afvalloos. We werken dus aan het terugdringen van de CO2-voetafdruk, energiebesparing en opwekking, en het minimaliseren van afval. Dit is uitgewerkt in ons Klimaatplan Interne Organisatie waarin acties staan waarmee we het doel van klimaatneutraliteit kunnen bereiken in 2030, zoals:

  • het verduurzamen van onze gebouwen
  • CO2-neutraal reizen
  • het selecteren van duurzame leveranciers
  • het verminderen van afval

Samen met andere organisaties zorgen we voor een duurzame transformatie die onze organisatie toekomstbestendig maakt: weerbaar tegen stijgende grondstofprijzen en energietarieven. Én die zorgt dat onze organisatie regionale impulsen geeft aan een klimaatneutrale en circulaire economie.

CO2-Prestatieladder

We gebruiken de CO2-prestatieladder om de voortgang van het verminderen van CO2-uitstoot te monitoren. Dit instrument geeft inzicht in de emissies van onze eigen bedrijfsvoering, projecten en inkoop. De CO2-prestatieladder heeft 5 niveaus, waarbij vanaf niveau 4 en 5 ook de CO2-uitstoot in de keten en sector wordt aangepakt. We zijn als eerste provincie in Nederland gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. In september 2020 ontvingen wij het  certificaat voor het eerst en daarna ieder jaar.

7 Kerntaken

De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. We voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie. Meer weten over deze 7 kerntaken?