Drinkwaterreserveringsgebieden

De komende jaren stijgt de vraag naar drinkwater. Om later genoeg drinkwater te hebben, hebben we 11 gebieden in Gelderland gereserveerd voor drinkwater. In deze gebieden wordt nog geen water gewonnen. Wel moeten we ze beschermen om ervoor te zorgen dat het grondwater geschikt blijft voor toekomstige drinkwaterwinning.
Opa met kleinkind bij waterpaal

De drinkwaterreserveringsgebieden en de beschermingsregels zijn opgenomen in de Omgevingsverordening. De regels gelden vanaf zaterdag 14 januari 2023. Op deze manier is het grondwater in deze gebieden gedeeltelijk beschermd.

Extra gebieden voor drinkwater

Door bevolkingsgroei en economische groei stijgt de komende jaren de vraag naar drinkwater. Daarnaast verandert het klimaat en gebruiken we de bodem steeds intensiever. De provincie zorgt voor voldoende bronnen voor drinkwaterwinning. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Voor Gelderland gaat het om een reservering van gebieden voor 55 miljoen kubieke meter extra drinkwater per jaar. In 2022 hebben we deze gebieden aangewezen. Dit is belangrijk, omdat er anders vanwege allerlei nieuwe activiteiten steeds minder ruimte overblijft waar we voldoende grondwater van goede kwaliteit kunnen winnen voor drinkwater.