Drinkwaterreserveringsgebieden

De komende jaren stijgt de vraag naar drinkwater. Om later genoeg drinkwater te hebben, hebben we 11 gebieden in Gelderland gereserveerd voor drinkwater. In deze gebieden wordt nog geen water gewonnen. Wel moeten we ze beschermen om ervoor te zorgen dat het grondwater geschikt blijft voor toekomstige drinkwaterwinning.
Opa met kleinkind bij waterpaal

De drinkwaterreserveringsgebieden en de beschermingsregels zijn opgenomen in de Omgevingsverordening. De regels zouden per 1 januari 2023 gaan gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet was ingevoerd. 
Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, is een gedeelte van de regels opgenomen onder het huidige wettelijk kader, de Wet milieubeheer. Deze regels gelden vanaf zaterdag 14 januari 2023. Op deze manier is het grondwater in deze gebieden gedeeltelijk beschermd.

Extra gebieden voor drinkwater

Door bevolkingsgroei en economische groei stijgt de komende jaren de vraag naar drinkwater. Daarnaast verandert het klimaat en gebruiken we de bodem steeds intensiever. De provincie zorgt voor voldoende gebieden voor drinkwaterwinning. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Voor Gelderland gaat het om een reservering van gebieden voor 55 miljoen m³ extra drinkwater per jaar. Het is belangrijk dat we deze gebieden nu hebben aangewezen, omdat er anders vanwege allerlei nieuwe activiteiten steeds minder ruimte overblijft waar we voldoende grondwater van goede kwaliteit kunnen winnen voor drinkwater.

Nieuwe geconsolideerde Omgevingsverordening Gelderland januari 2023
In paragraaf 3.2.5a en 3.2.5b staan de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden (artikel 3.22a tot en met 3.32m).

Op ruimtelijkeplannen.nl
Onder planidentificatienummer NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc11