Wijzigen van de omgevingsverordening

We zijn van plan de Omgevingsverordening Gelderland te wijzigen. Dit is nodig om beleid te kunnen uitvoeren en om regels aan te passen naar de praktijk. Op deze pagina leest u alles over de wijzigingen, hoe en wanneer u kunt reageren en de planning.

Wat verandert er? 

De wijzigingen van de omgevingsverordening gaan over energietransitie, water en bodem, wonen, wegen, erfgoed, landbouw en gezonde en veilige leefomgeving. We stellen aanpassingen voor in regels en kaarten. Hieronder ziet u een overzicht van de wijzigingen van de omgevingsverordening. We hebben de wijzigingen ingedeeld op thema. Door op het onderwerp te klikken, worden de wijzigingen zichtbaar. 

Een uitgebreide toelichting op de voorgestelde wijzigingen staat in het Provinciaal Blad.  

Wijziging per thema

Waar kunt u de wijzigingen vinden? 

U kunt de omgevingsverordening en de voorgestelde wijzigingen op verschillende manieren bekijken:

  • De wijzigingen in de tekst van de omgevingsverordening staan in het provinciaal blad. Toegevoegde teksten zijn onderstreept en groen gemarkeerd of hebben een groen kader. Verwijderde teksten zijn doorgestreept en rood gemarkeerd of hebben een rood kader. Bij de kaarten staat in de toelichting op elke wijziging wat er verandert ten opzichte van de oude situatie. De kaarten geven de nieuwe situatie weer. In het provinciaal blad staan alleen de artikelen en kaarten waar een wijziging wordt voorgesteld en niet de rest van de omgevingsverordening.
  • Een toelichting op de wijzigingen staat in het provinciaal blad. Hier staat per wijziging meer informatie over de achtergrond van de wijzigingen en de participatie.

Wilt u de hele omgevingsverordening met de wijzigingen bekijken of de regels op de kaart zien? Dat kan via Planoview en het Omgevingsloket.

  • Planoview: u kunt hier kiezen uit ‘Regels’ en ‘Besluit’. Bij Regels staan de voorgestelde wijzigingen bij het artikel aangegeven. Bij Besluit staat ook de toelichting op de wijziging, net als in provinciaal blad.
  • Het landelijke Omgevingsloket: Als een wijziging wordt voorgesteld, staat een uitroepteken voor het artikel. Dit kan in tekst zijn, maar ook een wijziging van de kaart. 

Hoe kunt u reageren (een zienswijze indienen)?

Van 23 augustus tot en met 3 oktober 2024 liggen de wijzigingen ter inzage. Tijdens deze inspraakperiode kunt u reageren op de wijzigingen door een zienswijze in te dienen. Dat kan digitaal, schriftelijk of mondeling. Digitaal via deze website heeft onze voorkeur. Uw zienswijze staat meteen goed in het systeem en u ontvangt direct een ontvangstbevestiging. In augustus vindt u op deze pagina meer informatie over hoe u een zienswijze kunt indienen. De binnengekomen zienswijzen verwerken we in een reactienota. Alle indieners ontvangen deze nota en kunnen hierin lezen of hun reactie heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve plan voor het wijzigen van de omgevingsverordening.

Informatiebijeenkomsten 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de wijzigingen in de omgevingsverordening. Daarom organiseren we op donderdagavond 12 september en woensdagavond 18 september 2024 digitale informatiebijeenkomsten. In augustus vindt u op deze pagina meer informatie over het programma en kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomsten.   

Planning  

Wanneer?Wat?
25 juni 2024 Gedeputeerde Staten maakten de voorgestelde wijzigingen van de omgevingsverordening openbaar voor inspraak. 
23 augustus tot en met 3 oktober 2024 De voorgestelde wijzigingen liggen ter inzage. Iedereen kan reageren door een zienswijze in te dienen.  
Donderdagavond 12 september en woensdagavond 18 september 2 digitale informatiebijeenkomsten  
Oktober 2024 De binnengekomen zienswijzen worden verwerkt in een reactienota. Alle indieners ontvangen deze nota en kunnen hierin lezen of hun reactie heeft geleid tot een aanpassing in de wijzigingen. 
November 2024 Gedeputeerde Staten stellen een definitief plan met wijzigingen (definitief ontwerp) vast.  
1e kwartaal 2025 Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over de wijzigingen (Beeldvormende vergadering, Oordeelsvormende vergadering en Besluitvorming) 
Wanneer?
Wat?
25 juni 2024 
Gedeputeerde Staten maakten de voorgestelde wijzigingen van de omgevingsverordening openbaar voor inspraak. 
23 augustus tot en met 3 oktober 2024 
De voorgestelde wijzigingen liggen ter inzage. Iedereen kan reageren door een zienswijze in te dienen.  
Donderdagavond 12 september en woensdagavond 18 september 
2 digitale informatiebijeenkomsten  
Oktober 2024 
De binnengekomen zienswijzen worden verwerkt in een reactienota. Alle indieners ontvangen deze nota en kunnen hierin lezen of hun reactie heeft geleid tot een aanpassing in de wijzigingen. 
November 2024 
Gedeputeerde Staten stellen een definitief plan met wijzigingen (definitief ontwerp) vast.  
1e kwartaal 2025 
Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over de wijzigingen (Beeldvormende vergadering, Oordeelsvormende vergadering en Besluitvorming)