Ruimtelab Richting in de ruimte

Wat is de ruimtelijke toekomst van Gelderland? Hoe maken we ruimte voor dingen die wij belangrijk vinden? Welke richting willen we op, wat is ons droombeeld? In het Ruimtelab Richting in de ruimte laten we ons inspireren door mensen en organisaties die op een hele andere manier naar de inrichting van Gelderland kijken.
Laatst gewijzigd op: 7-mei-2024

We gaan in gesprek en op bezoek. Samen fantaseren over de toekomst van Gelderland. Uitproberen en experimenteren: wat werkt wel en niet? Op zoek naar richting in de Gelderse ruimte. 

Ruimtelijke ontwikkeling van Gelderland 

Als provincie hebben we een regierol in de ruimtelijke ontwikkeling van Gelderland. We moeten belangrijke keuzes maken over de fysieke inrichting van onze provincie, nu en in de toekomst. Hiervoor hebben we een goed plan nodig. Maar dat kunnen en willen we niet alleen. Hoe kunnen we op een andere manier werken aan dit vraagstuk? Anders dan we tot nu toe hebben gedaan. 

Verbeeldingskracht en andere invalshoeken 

De inrichting van Gelderland is niet alleen iets van overheden. Hiervoor hebben we ook kennis en inzichten uit andere hoeken nodig, zoals het bedrijfsleven of de creatieve sector. Voor meer verbeeldingskracht en oplossingen waar we als overheid zelf nog niet meteen aan denken. Of die we nu nog niet voor mogelijk houden. 

Blijf op de hoogte!

Op deze pagina houden we je op de hoogte. We inspireren met mooie voorbeelden en interviews. We gaan inhoudelijk in gesprek via podcasts. Of laten mooie voorbeelden in onze provincie zien via film. Over de toekomst en ruimtelijke (fysieke) inrichting van Gelderland. En over specifieke onderwerpen daarbinnen, zoals netcongestie in relatie tot woningbouw.