Agenda

Gedeputeerde Staten vergaderen bijna elke dinsdag over maatregelen en plannen van de provincie. Tijdens deze vergadering beslissen ze of ze bepaald beleid wel of niet uitvoeren.