De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar- of klaagschrift niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar- of  klaagschrift en adviseert de provincie daarover. De provincie beslist over uw bezwaar of klacht. De provincie kan het advies overnemen of daarvan afwijken. Als de provincie van het advies afwijkt, moet zij motiveren waarom zij dat doet. U ontvangt het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting bij de beslissing op uw bezwaar- of klaagschrift.

Agenda komende vergadering(en)

Bekijk hieronder de agenda van de komende vergadering(en).

Openbare agenda hoorzitting 6 juni 2023

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 6 juni 2023, aanvang 13:00 uur in Sectiekamer 6 in het Huis der Provincie in Arnhem
 

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Leden:

mr. drs. H. Maaijen

drs. P.F.A.M. van Diemen

mr. D. van ‘t Westeinde

Voorzitter:

Leden:

mr. drs. H. Maaijen

drs. P.F.A.M. van Diemen

mr. D. van ‘t Westeinde

 

TijdOnderwerp, betreftZaaknummer bezwaar
13.00 - 14.30 uur

Bezwaarschriften van Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A.

Betreft: afwijzing verzoek handhaving WKK’s Geranium 1 te Bemmel (Wnb) en afwijzing verzoek handhaving WKK’s Clivia 4 te Huissen (Wnb)

2023-004338 en 2023-004342
Tijd
13.00 - 14.30 uur
Onderwerp, betreft

Bezwaarschriften van Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A.

Betreft: afwijzing verzoek handhaving WKK’s Geranium 1 te Bemmel (Wnb) en afwijzing verzoek handhaving WKK’s Clivia 4 te Huissen (Wnb)

Zaaknummer bezwaar
2023-004338 en 2023-004342

 

Aanmelden voor een hoorzitting

Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, kunt u een e-mail sturen naar rechtsbescherming@gelderland.nl. Team Rechtsbescherming neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Wij vragen ook eventuele belangstellenden die de hoorzitting willen bijwonen, zich vooraf aan te melden met een e-mail aan rechtsbescherming@gelderland.nl.

Klacht indienen of Bezwaar maken