De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar- of klaagschrift niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar- of  klaagschrift en adviseert de provincie daarover. De provincie beslist over uw bezwaar of klacht. De provincie kan het advies overnemen of daarvan afwijken. Als de provincie van het advies afwijkt, moet zij motiveren waarom zij dat doet. U ontvangt het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting bij de beslissing op uw bezwaar- of klaagschrift.

Agenda komende vergadering(en)

Bekijk hieronder de agenda van de komende vergadering(en).

Openbare agenda hoorzitting 24 mei 2022

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 24 mei 2022,  aanvang 13.00 uur in Sectiekamer 6 in het Huis der Provincie in Arnhem.

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Leden:

de heer mr. dr. M.A.A. Soppe

de heer drs. P.F.A.M. van Diemen

mevrouw mr. A.M. Siebenheller-Diependaal

 

TijdOnderwerp, betreftZaaknummer bezwaar
13.00– 14.00 uurBezwaarschrift van TNO International Holding bvBetreft: Bezwaar tegen afwijzing subsidieaanvraag EFROZaaknummer bezwaar: 2022-003849

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 24 mei 2022,  aanvang 13.00 uur in Sectiekamer 6 in het Huis der Provincie in Arnhem.

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Leden:

de heer mr. dr. M.A.A. Soppe

de heer drs. P.F.A.M. van Diemen

mevrouw mr. A.M. Siebenheller-Diependaal


 

Tijd
13.00– 14.00 uur
Onderwerp, betreft
Bezwaarschrift van TNO International Holding bv
Betreft: Bezwaar tegen afwijzing subsidieaanvraag EFRO
Zaaknummer bezwaar
Zaaknummer bezwaar: 2022-003849

Aanmelden voor een hoorzitting

In verband met de COVID-19-maatregelen moeten eventuele belangstellenden zich voor het bijwonen van een hoorzitting vooraf aanmelden via e-mail. Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, ook dan kunt u een e-mail sturen aan rechtsbescherming@gelderland.nl
Team Rechtsbescherming neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klacht indienen of Bezwaar maken