De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar- of klaagschrift niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar- of  klaagschrift en adviseert de provincie daarover. De provincie beslist over uw bezwaar of klacht. De provincie kan het advies overnemen of daarvan afwijken. Als de provincie van het advies afwijkt, moet zij motiveren waarom zij dat doet. U ontvangt het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting bij de beslissing op uw bezwaar- of klaagschrift.

Agenda komende vergadering(en)

Bekijk hieronder de agenda van de komende vergadering(en).

Openbare agenda hoorzitting 28 mei 2024

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 28 mei 2024, aanvang 10:00 uur in Vergaderkamer P in het Huis der Provincie in Arnhem. (middagzaak in vergaderkamer N)

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter(s)M.H.E. Mathon
Leden

A.M. Siebenheller-Diependaal

D. van ‘t Westeinde

Voorzitter(s)
M.H.E. Mathon
Leden

A.M. Siebenheller-Diependaal

D. van ‘t Westeinde

10:00 - 11:00 uurBezwaarschrift van Solid Matters B.V. en Shaversclub B.V. (vertegenwoordigd door Venntiv) Betreft: afwijzing subsidie RsG MITZaaknummer bezwaar: 2024-000818
11:00 - 12:30 uur

Bezwaarschriften van/namens:

  1. Transport- en containerservice Ulft B.V.
  2. MRB Groep B.V. + Minerva Stichting
  3. 2 inwoners uit Ulft
Betreft: toewijzing handhavingsverzoek m.b.t. Ettenseweg 3 te Ulft (bezwaarschriften 1 en 3) en oplegging last onder dwangsom Ettenseweg 3 te Ulft (bezwaarschrift 2)Zaaknummer bezwaar: 2024-003983, 2024-003882 en 2024-004139
13:30 – 15:00 uur (vergaderkamer N)

Bezwaarschriften van:

  1. Zonnepark Eerbeek B.V., zaaknummer 2024-004410
  2. t/m 16.:  diverse inwoners uit Eerbeek (diverse zaaknummers)
Betreft: goedkeuringsbesluit afdichtingsplan stortplaats Doonweg te EerbeekDerde-belanghebbende: Stort Doornweg B.V. 
10:00 - 11:00 uur
Bezwaarschrift van Solid Matters B.V. en Shaversclub B.V. (vertegenwoordigd door Venntiv) 
Betreft: afwijzing subsidie RsG MIT
Zaaknummer bezwaar: 2024-000818
11:00 - 12:30 uur

Bezwaarschriften van/namens:

  1. Transport- en containerservice Ulft B.V.
  2. MRB Groep B.V. + Minerva Stichting
  3. 2 inwoners uit Ulft
Betreft: toewijzing handhavingsverzoek m.b.t. Ettenseweg 3 te Ulft (bezwaarschriften 1 en 3) en oplegging last onder dwangsom Ettenseweg 3 te Ulft (bezwaarschrift 2)
Zaaknummer bezwaar: 2024-003983, 2024-003882 en 2024-004139
13:30 – 15:00 uur (vergaderkamer N)

Bezwaarschriften van:

  1. Zonnepark Eerbeek B.V., zaaknummer 2024-004410
  2. t/m 16.:  diverse inwoners uit Eerbeek (diverse zaaknummers)
Betreft: goedkeuringsbesluit afdichtingsplan stortplaats Doonweg te Eerbeek
Derde-belanghebbende: Stort Doornweg B.V. 

 

Aanmelden voor een hoorzitting

Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, kunt u een e-mail sturen naar rechtsbescherming@gelderland.nl. Team Rechtsbescherming neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij vragen ook eventuele belangstellenden die de hoorzitting willen bijwonen, zich vooraf aan te melden met een e-mail aan rechtsbescherming@gelderland.nl.

Klacht indienen of Bezwaar maken