De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar- of klaagschrift niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar- of  klaagschrift en adviseert de provincie daarover. De provincie beslist over uw bezwaar of klacht. De provincie kan het advies overnemen of daarvan afwijken. Als de provincie van het advies afwijkt, moet zij motiveren waarom zij dat doet. U ontvangt het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting bij de beslissing op uw bezwaar- of klaagschrift.

Agenda komende vergadering(en)

Bekijk hieronder de agenda van de komende vergadering(en).

Openbare agenda hoorzitting, 27 september 2022

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 27 september 2022, 

aanvang 10.00 uur in Sectiekamer 6, in het Huis der Provincie in Arnhem.

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Leden:

de heer mr. A.G. van Malenstein

de heer mr. drs. T.J.F. Verstege

de heer mr. T.J.H. Verstappen

 

 

TijdOnderwerp, betreftZaaknummer bezwaar

10.00 - 11.00 uur 

 

 

 

Bezwaarschrift van Superstore te Zutphen

Betreft: Bezwaar tegen afwijzing subsidie haalbaarheidsproject Verdienthermostaat (RRvG 2016)  

2022-011092

 

11.00 - 12.30 uur 

Bezwaarschrift van: Vereniging Mooi Wageningen

Betreft: Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Dorschkamp (Wnb)

2022-011225

 

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 27 september 2022, 

aanvang 10.00 uur in Sectiekamer 6, in het Huis der Provincie in Arnhem.

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Leden:

de heer mr. A.G. van Malenstein

de heer mr. drs. T.J.F. Verstege

de heer mr. T.J.H. Verstappen

 

 

TijdOnderwerp, betreftZaaknummer bezwaar

10.00 - 11.00 uur 

 

 

 

Bezwaarschrift van Superstore te Zutphen

Betreft: Bezwaar tegen afwijzing subsidie haalbaarheidsproject Verdienthermostaat 
(RRvG 2016) 
 

2022-011092

 

11.00 - 12.30 uur 

Bezwaarschrift van: Vereniging Mooi Wageningen


Betreft: Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Dorschkamp (Wnb)

2022-011225

 

Tijd

10.00 - 11.00 uur 

 

 

 

Onderwerp, betreft

Bezwaarschrift van Superstore te Zutphen

Betreft: Bezwaar tegen afwijzing subsidie haalbaarheidsproject Verdienthermostaat 
(RRvG 2016) 
 

Zaaknummer bezwaar

2022-011092

 

Tijd
11.00 - 12.30 uur 
Onderwerp, betreft

Bezwaarschrift van: Vereniging Mooi Wageningen


Betreft: Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Dorschkamp (Wnb)

Zaaknummer bezwaar
2022-011225

Aanmelden voor een hoorzitting

In verband met de COVID-19-maatregelen moeten eventuele belangstellenden zich voor het bijwonen van een hoorzitting vooraf aanmelden via e-mail. Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, ook dan kunt u een e-mail sturen aan rechtsbescherming@gelderland.nl
Team Rechtsbescherming neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klacht indienen of Bezwaar maken