De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar- of klaagschrift niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar- of  klaagschrift en adviseert de provincie daarover. De provincie beslist over uw bezwaar of klacht. De provincie kan het advies overnemen of daarvan afwijken. Als de provincie van het advies afwijkt, moet zij motiveren waarom zij dat doet. U ontvangt het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting bij de beslissing op uw bezwaar- of klaagschrift.

Agenda komende vergadering(en)

Bekijk hieronder de agenda van de komende vergadering(en).

Openbare agenda hoorzitting

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 5 december 2023, aanvang 10:00 uur in Sectiekamer 6 in het Huis der Provincie in Arnhem.

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter(s)prof. dr. A.R. Neerhof
Leden

drs. P.F.A.M. van Diemen

mr. drs. T.J.F. Verstege

Voorzitter(s)
prof. dr. A.R. Neerhof
Leden

drs. P.F.A.M. van Diemen

mr. drs. T.J.F. Verstege

10:00 – 11:30 uurBezwaarschrift van De Covik Recycling bv te SteenderenBetreft: last onder dwangsom i.v.m. overtredingen Wabo en omgevingsvergunningZaaknummer bezwaar: 2023-010985
10:00 – 11:30 uur
Bezwaarschrift van De Covik Recycling bv te Steenderen
Betreft: last onder dwangsom i.v.m. overtredingen Wabo en omgevingsvergunning
Zaaknummer bezwaar: 2023-010985

 

Aanmelden voor een hoorzitting

Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, kunt u een e-mail sturen naar rechtsbescherming@gelderland.nl. Team Rechtsbescherming neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij vragen ook eventuele belangstellenden die de hoorzitting willen bijwonen, zich vooraf aan te melden met een e-mail aan rechtsbescherming@gelderland.nl.

Klacht indienen of Bezwaar maken