De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar- of klaagschrift niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar- of  klaagschrift en adviseert de provincie daarover. De provincie beslist over uw bezwaar of klacht. De provincie kan het advies overnemen of daarvan afwijken. Als de provincie van het advies afwijkt, moet zij motiveren waarom zij dat doet. U ontvangt het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting bij de beslissing op uw bezwaar- of klaagschrift.

Agenda komende vergadering(en)

Bekijk hieronder de agenda van de komende vergadering(en).

Openbare agenda hoorzitting 31 januari 2023

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 31 januari 2023, aanvang 13:15 uur in Sectiekamer 6, in het Huis der Provincie in Arnhem.
 

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

 

Leden:

Mr. J.L.W. Broeksteeg 

 

Mr. A.M. Siebenheller-Diependaal

Mr. drs. T.J.F. Verstege

Voorzitter:
 
Leden:
Mr. J.L.W. Broeksteeg 
 
Mr. A.M. Siebenheller-Diependaal
Mr. drs. T.J.F. Verstege

 

TijdOnderwerp, betreftZaaknummer bezwaar
13.15 - 14.30 uurBezwaarschrift van Stichting Fiets op 1 

Betreft: Verkeersbesluit N348 traject 48 (Spankeren – Leuvenheim)
2022-017008
14.30 - 15.30 uur

Bezwaarschrift van Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

Betreft: besluit afwijzen handhavingsverzoek Wet natuurbescherming m.b.t. Groot Zevert Vergisting

2022-016070

 

 

Tijd
Onderwerp, betreft
Zaaknummer bezwaar
13.15 - 14.30 uur
Bezwaarschrift van Stichting Fiets op 1 
Betreft: Verkeersbesluit N348 traject 48 (Spankeren – Leuvenheim)
2022-017008
14.30 - 15.30 uur
Bezwaarschrift van Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Betreft: besluit afwijzen handhavingsverzoek Wet natuurbescherming m.b.t. Groot Zevert Vergisting
2022-016070
 
 

 

Aanmelden voor een hoorzitting

In verband met de COVID-19-maatregelen moeten eventuele belangstellenden zich voor het bijwonen van een hoorzitting vooraf aanmelden via e-mail. Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, ook dan kunt u een e-mail sturen aan rechtsbescherming@gelderland.nl
Team Rechtsbescherming neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klacht indienen of Bezwaar maken