Klachten

Voelt u zich onfatsoenlijk behandeld door een bestuurder of ambtenaar? Komt deze persoon de afspraken niet na of houdt hij of zij u aan het lijntje? Dan kunt u een klacht over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder indienen bij ons.

Klacht indienen

U kunt een klaagschrift ook elektronisch indienen, op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor heeft u DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig.