Nevenfuncties commissie Rechtsbescherming

Hieronder staan de nevenfuncties van de commissie Rechtsbescherming.

De heer mr. J.L.W. Broeksteeg:

 • Hoogleraar Staatsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit
 • Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Midden-Nederland
 • Lid referendumcommissie, gemeente Landerd
 • Lid raad van toezicht, Alberdingk Thijmscholen, Hilversum
 • Voorzitter Stichting de Katholieke School (SKS)
 • Lid Raad van Toezicht HAVO Notre Dame des Anges te Beek Ubbergen

De heer mr. A.G. van Malenstein:

 • Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Rotterdam
 • Voorzitter bezwarenadviescommissie Sociale Zekerheid, gemeente Veenendaal
 • Lid Awb-adviescommissie van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Utrecht
 • Adviseur Energietransitie, ingenieursbureau Railevent, Wolvega

De heer mr. dr. M.A.A. Soppe:

De heer mr. drs. H. Maaijen:

 • Plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaarschriften Meerinzicht. Dit is een commissie voor de 3 gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

De heer mr. drs. T.J.F Verstege:

 • Bestuurlijk adviserend jurist, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie voor Leefomgeving en Transport, te ’s-Gravenhage
 • Lid commissie bezwaarschriften van de provincie Flevoland
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Deurne
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Breda

De heer drs. P.F.A.M. van Diemen:

 • Senior juridisch beleidsadviseur, gemeente Nijmegen
 • Voorzitter externe commissie bezwaarschriften gemeente Druten
 • Lid externe commissie bezwaarschriften sociale zaken Cuijk, Grave en Mill
 • Lid externe commissie bezwaarschriften bewonerszaken gemeente Best
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Heumen
 • Lid externe commissie bezwaarschriften sociale zaken gemeente Montferland
 • Opleider bij Langhenkel (onder ander trainingen Participatiewet, Wmo, en Wmo voor de bezwaar en beroepspraktijk)
 • Lid redactie Kluwer Tekst en commentaar Wmo 2015

Mevrouw mr. A.M. Siebenheller:

 • Adviseur bestuurlijk juridische zaken Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter commissie bezwaarschriften en klachten gemeente Peel en Maas
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Leudal
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Heumen
 • Lid externe commissie bezwaarschriften gemeente Druten

De heer mr. T.J.H. Verstappen:

 • Senior jurist Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Noord-Holland

Mevrouw mr. D.C.E. de Haas

 • Jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State