Nevenfuncties commissie Rechtsbescherming

Hieronder staan de nevenfuncties van de commissie Rechtsbescherming.

De heer mr. M.H.E. Mathon

 • Hoofd Juridische Zaken, korpsleiding Nationale Politie
 • Hoofd Juridische Zaken, korpsleiding Nationale Politie
 • Lid van de bezwaarschriftencommissie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Voorzitter van de algemene bezwarencommissie Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Voorzitter van de algemene bezwarencommissie Veiligheidsregio IJsselland
 • Algemeen voorzitter van de adviescommissie bezwaarschriften van GS, PS en de Commissaris van de Koning van de provincie Limburg
 • Voorzitter van de algemene bezwarencommissie Hoogheemraadschap Rijnland
 • Voorzitter van de algemene bezwaarschriftencommissie gemeente Zwolle
 • Voorzitter van de bezwarencommissie rechtspositie Hanzehogeschool (Gron.)
 • Werkgever lid van de beroepscommissie ‘De Binnenvest’ (Maatschappelijke zorg en beschermd wonen)
 • Voorzitter Bezwaren Adviescommissie gemeente Enschede, Losser en diverse gemeenschappelijke regelingen
 • Voorzitter van de bezwarencommissie rechtspositionele zaken en de (aparte) bezwarencommissie Sociaal Plan van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Werkgever lid van de bezwarencommissie rechtspositionele zaken (en sinds 2022 van de algemene bezwaarschriftencommissie van de Veiligheidsregio Noord-Holland
 • Voorzitter van het College van beroep voor de examens en van de Geschillen adviescommissie (Christelijke Hogeschool Windesheim)
 • Lid bezwaarschriftencommissie sociaal plan Essent
 • Plaatsvervangend voorzitter van de geschillencommissie CAO ABVAKABO FNV (Enschede)
 • Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie individuele belangenbehartiging ABVAKABO FNV
 • Algemeen voorzitter van de bezwaaradviescommissie van de gemeente Amsterdam
 • Voorzitter van de Geschillenadviescommissie van de Vrije Universiteit (Amsterdam)

De heer prof.dr. A.R Neerhof

 • Hoogleraar bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

De heer drs. mr. H. Maaijen 

 • Senior jurist, afdeling Juridische Dienstverlening en Advies, gemeente Amersfoort 
 • Plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Meerinzicht (Harderwijk, Ermelo en Zeewolde)

Mevrouw mr. D.C.E. de Haas

 • Advocaat bij Wijn & Stael Advocaten 

De heer drs. mr. T.J.F Verstege 

 • Bestuurlijk juridisch adviseur bij de inspectie leefomgeving en transport
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Deurne
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Breda
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Nieuwegein
 • Voorzitter commissie bezwaarschriften provincie Flevoland 

Mevrouw mr. A.M. Siebenheller 

 • Adviseur bestuurlijk juridische zaken Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter commissie bezwaarschriften en klachten   gemeente Peel en Maas
 • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Leudal
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Heumen
 • Lid externe bezwaarschriftencommissie gemeente Druten 

De heer drs. P.F.A.M. van Diemen

 • Strategisch juridisch adviseur, gemeente Nijmegen
 • Bedrijfsjurist MGR, Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 • Voorzitter externe bezwaarschriftencommissie, gemeente Druten
 • Lid externe bezwaarschriftencommissie sociale zaken Land van Cuijk
 • Lid externe bezwaarschriftencommissie bewonerszaken gemeente Best
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Heumen
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie sociale kamer gemeente Berg en Dal
 • Freelance juridisch adviseur
 • Lid redactie Kluwer Tekst en commentaar Wmo 2015

De heer mr. T.J.H. Verstappen

 • Hoofdjurist Omgevingsdienst Brabant Noord te Den Bosch
 • rechterplaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland

De heer mr. D. van ’t Westeinde

 • Jurist / coördinator Bibob-eenheid provincie Noord-Brabant” 
 • lid commissie bezwaarschriften gemeente Dongen