Persberichten

Nieuwe wijk meer klaar voor de toekomst

Provincie Gelderland werkt hard aan een integrale, wijkgerichte aanpak.

30-3-2020

Provincie Gelderland schiet gemeenten en bedrijfsleven te hulp

Provincie Gelderland komt de gemeenten in de provincie te hulp en maakt daarvoor € 5 miljoen vrij.

25-3-2020

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 staat open

Provincie Gelderland schreef de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uit.

24-3-2020

Provincie versnelt de bouw van 45.000 woningen in Gelderland

In 5 jaar tijd 45.000 woningen bouwen op 50 versnellingslocaties. Het Actieplan Wonen stelde Gedeputeerde Staten vandaag vast.

24-3-2020

N844 is op 24 en 25 maart overdag afgesloten voor werkzaamheden

Provincie Gelderland voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de N844 tussen de McDonald’s en de J.J. Ludenlaan (N271).

23-3-2020

Asfalteringswerkzaamheden N324 overdag

Provincie Gelderland vervangt in 3 fasen het asfalt van de N324 tussen rotonde Oosterweg in Wijchen en de Streekweg in Nijmegen.

23-3-2020

Positief advies opsporingsvergunning aardwarmte gebied Nijmegen

GS hebben een positief advies uitgebracht over de aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte aan EZK voor het gebied Nijmegen.

20-3-2020

Positief advies opsporingsvergunning aardwarmte Bommelerwaard en Brakel Zuidoost

GS hebben een advies uitgebracht over de aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in de Bommelerwaard en Brakel-Zuidoost.

20-3-2020

Samenwerken om aanleg laadpalen te versnellen

Er zijn meer laadpunten nodig om alle auto’s in 2030 elektrisch te kunnen voeden.

18-3-2020

Slimmere verkeerslichten op en rond N325

Provincie Gelderland start deze maand met de aanleg van slimme verkeerslichten.

18-3-2020