Omgeving en ruimte: overzichtspagina

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen af te geven voor de omgeving in Gelderland. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
Twee jongens onder een boom
Laatst gewijzigd op: 2-oktober-2023
Wetgeving:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Beleidsregels gedogen
Besluit ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke ordening
Besluit omgevingsrecht

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving? Wilt u bijvoorbeeld een inrit aanleggen of bouwen?

Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Provinciale bedrijven doen dit bij het Omgevingsloket.

U kunt in uitzonderlijke situaties een gedoogbeschikking aanvragen voor activiteiten die onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) vallen.

Er moet sprake zijn van een overgangssituatie en/of een proef. Dit is opgenomen in de Beleidsregels gedogen Gelderland 2018. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Heeft u een voorontwerpplan, ontwerpplan of vastgesteld plan voor een bestemmingsplan, structuurvisie of omgevingsvergunning én er zijn 1 of meerdere provinciale belangen aan de orde?

Dan bent u verplicht dit aan ons te melden.

Heeft u als gemeente een bestemmingsplan of omgevingsvergunning die in strijd is met het hoofdstuk ‘Ruimte’ van de provinciale Omgevingsverordening?

Dan kunt u bij ons een ontheffing aanvragen.

Bent u van mening dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels in de omgevingsvergunning?

Dan kunt u bij ons een verzoek tot handhaving doen. Mocht het bedrijf de regels overtreden, dan kunnen we overgaan tot handhaving.

Wilt u als bedrijf of burger vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling?

Dan heeft u een vergunning nodig.
Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten of alvast een kijkje nemen in de testomgeving van het nieuwe Omgevingsloket?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.