Omgeving en ruimte: overzichtspagina

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen af te geven voor de omgeving in Gelderland. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
Twee jongens onder een boom
Laatst gewijzigd op: 2-oktober-2023
Wetgeving:
Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Beleidsregels gedogen
Besluit omgevingsrecht

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving? Wilt u bijvoorbeeld een inrit aanleggen of bouwen?

Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Provinciale bedrijven doen dit bij het Omgevingsloket.

U kunt in uitzonderlijke situaties een gedoogbeschikking aanvragen voor activiteiten die onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) vallen.

Er moet sprake zijn van een overgangssituatie en/of een proef. Dit is opgenomen in de Beleidsregels gedogen Gelderland 2018. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Heeft u een voorontwerpplan, ontwerpplan of vastgesteld plan voor een bestemmingsplan, structuurvisie of omgevingsvergunning én er zijn 1 of meerdere provinciale belangen aan de orde?

Dan bent u verplicht dit aan ons te melden.

Heeft u als gemeente een bestemmingsplan of omgevingsvergunning die in strijd is met het hoofdstuk ‘Ruimte’ van de provinciale Omgevingsverordening?

Dan kunt u bij ons een ontheffing aanvragen.

Bent u van mening dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels in de omgevingsvergunning?

Dan kunt u bij ons een verzoek tot handhaving doen. Mocht het bedrijf de regels overtreden, dan kunnen we overgaan tot handhaving.

Wilt u als bedrijf of burger vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling?

Dan heeft u een vergunning nodig.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.