Ontheffing omgevingsverordening hoofdstuk ruimte

Heeft u als gemeente een bestemmingsplan of omgevingsvergunning die in strijd is met het hoofdstuk ‘Ruimte’ van de provinciale Omgevingsverordening? Dan kunt u bij ons een ontheffing aanvragen.

Procedure

U ontvangt een ontheffing als dat leidt tot een betere ruimtelijke kwaliteit, waardoor het gemeentelijk belang voor gaat boven het provinciaal belang.

U kunt uw ontheffing aanvragen met het formulier Ontheffingsaanvraag (PDF 2 MB). Een link naar het formulier vindt u ook onderaan de pagina.
Bekijk ook de toelichting formulier ontheffing (PDF 115 kB).

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH/VV 
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • projectbeschrijving
  • kaart van de locatie waar het ontheffingsverzoek betrekking op heeft

Als u wilt, kunt u een voorlopige aanvraag indienen. Als u dat heeft gedaan kunt u daarover een gesprek hebben met een medewerker van de provincie. Aan de hand van uw voorlopige aanvraag kan deze medewerker beoordelen of het nodig is dat u een ontheffing aanvraagt of niet. Als u wel een ontheffing moet aanvragen, dan bespreekt de provinciemedewerker met u hoe welke informatie in de voorlopige aanvraag nog ontbreekt en hoe u dat kunt aanvullen. Ook kan de medewerker een inschatting geven van de haalbaarheid van de aanvraag.

We hebben maximaal 12 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige ontheffing ligt bij u.

Er zijn geen kosten aan verbonden aan deze ontheffing

De procedure verloopt via de volgende stappen:

  • Wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is.
  • Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
  • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover mondeling en/of schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen wij bij de behandelingsduur op.
  • Tegen verlening van de ontheffing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Als we de ontheffing weigeren kunnen B&W binnen 6 weken tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State.

Ontheffing aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een ontheffing aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.