Bodemsanering: overzichtspagina

Als provincie zijn wij tot het einde van 2023 bevoegd gezag voor vergunningenen meldingen op verschillende onderdelen binnen de Wet bodembescherming. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
grond
Laatst gewijzigd op: 2-oktober-2023
Wetgeving:
Wet bodembescherming
Besluit bodemkwaliteit

Vanaf 1 januari 2024 is de gemeente bevoegd gezag voor activiteiten waarbij bodemverzet plaatsvindt.  

Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan of een saneringsplan ingediend? Dan blijft de provincie het bevoegd gezag en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) uw aanspreekpunt. 

Wanneer moet ik een melding doen van verontreinigde grond?

U doet een melding wanneer er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. En/of u bent van plan deze gezond te (laten) maken (oftewel saneren). U de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging wil laten vaststellen. Ligt de grond in Arnhem of Nijmegen? Neem dan contact op met de gemeente in kwestie.

Wilt u vooroverleg met ons vanwege een geplande bodemsanering of boordeling bodemonderzoek?

U kunt daarvoor een gesprek met ons aanvragen.

Wilt u een evaluatieverslag en/of een nazorgplan indienen met betrekking tot een uitgevoerde sanering?

U doet de melding na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden bij Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Wilt u de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bodemsanering overdragen aan iemand anders?

Hiervoor dient u een verzoek bij ons in.

Wanneer kan ik een BUS-melding doen?

Heeft u te maken met ‘eenvoudige’ bodemverontreinigingen, en wilt u deze gezond (laten) maken, oftewel saneren? Dan meldt u dat op basis van het Besluit uniforme saneringen (BUS).
Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten of alvast een kijkje nemen in de testomgeving van het nieuwe Omgevingsloket?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.