Bodemsanering: overzichtspagina

Als provincie zijn wij bevoegd gezag voor vergunningen, ontheffingen en meldingen op verschillende onderdelen binnen bodemsaneringen. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
Laatst gewijzigd op: 1-maart-2022
Wetgeving:
Wet bodembescherming
Besluit bodemkwaliteit

Wanneer moet ik een melding doen van verontreinigde grond?

U doet een melding wanneer er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. En/of u bent van plan deze gezond te (laten) maken (oftewel saneren). U de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging wil laten vaststellen. Ligt de grond in Arnhem of Nijmegen? Neem dan contact op met de gemeente in kwestie.

Wilt u vooroverleg met ons vanwege een geplande bodemsanering of boordeling bodemonderzoek?

U kunt daarvoor een gesprek met ons aanvragen.

Wilt u een evaluatieverslag en/of een nazorgplan indienen met betrekking tot een uitgevoerde sanering?

U doet de melding na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden bij Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Wilt u de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bodemsanering overdragen aan iemand anders?

Hiervoor dient u een verzoek bij ons in.

Wanneer kan ik een BUS-melding doen?

Heeft u te maken met ‘eenvoudige’ bodemverontreinigingen, en wilt u deze gezond (laten) maken, oftewel saneren? Dan meldt u dat op basis van het Besluit uniforme saneringen (BUS).

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.