Bodemsanering: overzichtspagina

Vanaf 1 januari 2024 is de gemeente bevoegd gezag voor activiteiten waarbij bodemverzet plaatsvindt. In sommige situaties kan er sprake zijn van overgangsrecht voor de Wet bodembescherming en blijft de provincie het bevoegd gezag.
grond
Laatst gewijzigd op: 4-juli-2024
Wetgeving:
Omgevingswet

De provincie heeft bijvoorbeeld bevoegd gezag bij beschikte ernst spoedlocaties, al lopende saneringen en afgeronde saneringen met een nazorgplan. De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert deze taak voor de provincie uit en is daarmee uw aanspreekpunt.

Wilt u een evaluatieverslag en/of een nazorgplan indienen met betrekking tot een uitgevoerde sanering?

U doet de melding na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden bij Omgevingsdienst Regio Arnhem.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.