Bodemsanering: overzichtspagina

Vanaf 1 januari 2024 is de gemeente bevoegd gezag voor activiteiten waarbij bodemverzet plaatsvindt. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan of een saneringsplan ingediend? Dan blijft de provincie het bevoegd gezag en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) uw aanspreekpunt.
grond
Laatst gewijzigd op: 4-januari-2024
Wetgeving:
Wet bodembescherming
Besluit bodemkwaliteit

Wanneer u een activiteit gaat uitvoeren op een locatie waar in het verleden al een verontreiniging is vastgesteld, geldt het overgangsrecht. Kijk voor deze locaties op onze Kaart Bodemverontreinigingen. Ook voor zaken die onder het overgangsrecht vallen is de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) uw aanspreekpunt.

Wilt u een evaluatieverslag en/of een nazorgplan indienen met betrekking tot een uitgevoerde sanering?

U doet de melding na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden bij Omgevingsdienst Regio Arnhem.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.