Vergunningen

Op deze pagina vindt u alle vergunningen en ontheffingen die u bij ons kunt aanvragen. Ook leest u wanneer en hoe u een melding doet. Gebruik om te zoeken de zoekfunctie, de indeling op alfabet of thema, of klik op 1 van de onderstaande overzichtspagina's.

Er zijn heel veel wetten en regels die gaan over de buitenruimte, zoals over natuur, geluid, wegen en nieuwbouw. Met de nieuwe Omgevingswet verandert dat: de wet gaat regels bundelen voor de ruimte waarin we leven. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2024. 

In de Omgevingswet staat dat provincies en gemeenten een kijk en mening moeten hebben over de manier waarop ze de ruimte en omgeving willen gebruiken en beschermen. Dat staat in onze omgevingsvisie Gaaf Gelderland.

Wanneer u in de zoekbalk het woord 'overzichtspagina' intypt, verschijnen alle overzichtspagina's per onderwerp.

Let op: De zoekfunctie werkt op dit moment niet altijd zoals het moet. We onderzoeken dit probleem. De filters kunnen u wel helpen bij het zoeken.

Vergunningen

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Jaarverslag

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en indien nodig handhaving bij ongeveer 200 bedrijven. Ook houden we toezicht op vuurwerkevenementen en bodemsaneringen. We rapporteren hierover in het Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Duidelijke regels en afspraken

Om Gelderse bedrijven een gelijke behandeling te geven, is het nodig om duidelijke regels en afspraken te hebben. Het Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving biedt een compleet overzicht met de wettelijke voorwaarden en provinciale regels.

Uitvoeringsprogramma

De provinciale organisatie en de Gelderse omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving staat wat we doen, welke doelen we stellen en welke keuzes we maken.