Afwijken van verkeersregels of verkeerstekens?

Wilt u afwijken van de geldende verkeersregels of verkeerstekens? Voor het afwijken van regels die gelden in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de Regeling voertuigen heeft u een ontheffing nodig.

Procedure

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken? Kunt u alleen uw akker bereiken via een openbaar fietspad of kunt u uw huis alleen bereiken door langs een afzetting te rijden? Of is uw voertuig te breed? Voor dit soort situaties kan de wegbeheerder een ontheffing verlenen.

Een aanvraag voor een ontheffing is maatwerk. We beoordelen elke aanvraag op verkeersveiligheid en doorstroming van de weg. We verlenen alleen een ontheffing als een voertuig is goedgekeurd door de RDW.

U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

Een ontheffing vraagt u aan via het formulier 'Ontheffing Wegenverkeerswet 1994, (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website) Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Regeling voertuigen.  U vindt een link naar het formulier ook onderaan deze pagina.

 

 

We hebben maximaal 8 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige ontheffing ligt bij u.

Als u een ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten.

Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing op de voorschriften vanwege de lading die vervoerd moet worden? Vraag een ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Ontheffing aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een ontheffing aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.