Grondwaterstand verlagen door oppompen

Wilt u grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen? Dat noemen we bemalen. Bemalen is toegestaan zolang er geen ernstige bodemverontreiniging in het te verlagen grondwaterstandgebied zit. Zit dat er wel? Dan moet u een melding doen.

Procedure

U kunt uw melding doen met het formulier bemaling beïnvloeding bodemverontreiniging. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar dit formulier ook onderaan de pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze (of uw gemachtigde) door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst WeTransfer.
U of iemand die u hiervoor heeft gemachtigd ondertekent de aanvraag vervolgens. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Onderaan deze pagina vindt u een link naar meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

Voeg bij uw melding de volgende informatie toe:

  • bemalingsplan waaruit blijkt wat de invloed op bodemverontreiniging is en welke maatregelen er eventueel worden genomen om ongewenste verspreiding te voorkomen
  • afschrift van aanvraag vergunning of melding Waterwet, aangevraagd bij het waterschap

We hebben maximaal 5 weken nodig om uw melding te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw melding dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de reactie ligt bij u.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze melding.

De procedure verloopt via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • wij beoordelen uw melding inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht
  • u ontvangt binnen 5 weken per mail een reactie op de melding
  • tijdens de bemaling vindt mogelijk toezicht plaats.

 

 

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een melding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.