Beschermingsgebied grondwater: overzichtspagina

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen af te geven rondom grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
Drinkwaterpaal
Laatst gewijzigd op: 25-september-2023
Wetgeving:
Waterbesluit
Omgevingsverordening Gelderland
Waterwet
Waterregeling
Wet bodembescherming
Omgevingsverordening Gelderland voor wat betreft de grondwaterbeschermingsgebieden en de stiltegebieden

Wilt u een activiteit uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied?

Dan moet u dit in veel gevallen bij ons melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Welke activiteiten zijn in waterwingebieden verboden?

Waterwingebieden zijn nodig om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Veel activiteiten zijn daarom in deze gebieden verboden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Wilt u grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen?

Dat noemen we bemalen. Bemalen is toegestaan zolang er geen ernstige bodemverontreiniging in het te verlagen grondwaterstandgebied zit. Zit dat er wel? Dan moet u een melding doen.

Wilt u boren of graven in een boringsvrije zone? Of wilt u in dit gebied een bodemenergiesysteem aanleggen?

Dan moet u deze activiteiten melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Wilt u dieper dan 3 meter boren of graven in een koude-warmte opslagvrij zone? Of wilt u in deze zone vloeibare stoffen gebruiken of vervoeren die zwaarder zijn dan water?

Dan moet u dit bij ons melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.
Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten of alvast een kijkje nemen in de testomgeving van het nieuwe Omgevingsloket?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.