Werkzaamheden in beschermingsgebied grondwater

We beschermen de kwaliteit van het grondwater dat nu en in de toekomst kan worden gebruikt voor drinkwater. Daarom zijn in deze gebieden bepaalde werkzaamheden verboden, moet u deze vooraf melden of moet u een vergunning aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 28-juni-2024
Wetgeving:
Omgevingsverordening Gelderland
Omgevingswet

Verschillende gebieden met verschillende regels

Om te zorgen dat ons drinkwater schoon en veilig is en blijft, beschermen we grondwater dat nu of in de toekomst kan worden gebruikt voor drinkwater. Daarom gelden er regels voor wat wel en niet mag in deze gebieden. Bepaalde werkzaamheden moet u bij ons melden. Ook is het mogelijk dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen. Er zijn bijvoorbeeld regels voor graven, boren, vloeistoffen vervoeren en bodemenergiesystemen aanleggen. De regels verschillen per gebied. Grondwater dat nu wordt opgepompt voor drinkwater, beschermen we het best. Van laag naar hoog beschermingsniveau kennen we: intrekgebied, boringsvrije zone, koude-warmteopslagvrije zone, grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied. Daarnaast hebben we voor de toekomstige drinkwaterwinning gebieden gereserveerd: ‘kwetsbare’ en ‘minder kwetsbare’ drinkwaterreserveringsgebieden. Hiervoor gelden voor een deel dezelfde regels als voor grondwaterbeschermingsgebieden. Welke regels er per gebied gelden, staat in onze Omgevingsverordening. Kijk op de kaart om te zien waar in Gelderland de beschermingsgebieden grondwater liggen.

Procedure

Vergunningcheck, melding doen of vergunning aanvragen

Via de knop hiernaast komt u bij het Omgevingsloket om een vergunningcheck te doen, een melding te doen of een vergunning aan te vragen.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.