Bodem verlagen: melding nodig

Wilt u de (water)bodem verlagen of een grondlaag weghalen? Dit noemen we ontgronden. Voor ontgrondingen heeft u meestal een vergunning nodig, In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen. Dan kunt u bij ons doen.

Procedure

U doet uw melding via het formulier melding vrijgestelde ontgrondingen. Wanneer u op de link klikt verlaat u de website. U vindt ook een link naar het formulier onderaan deze pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 
Kijk onder ‘wat moet ik bij de melding toevoegen’ welke informatie wij nog meer nodig hebben.

Gebruik voor het melden van de start of beëindigen van een ontgronding dit formulier. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Nadat u het webformulier heeft ingevuld, ondertekent u (of uw gemachtigde) deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Om bijlagen toe te voegen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer.

Zorg ervoor dat als u de melding gaat doen, onderstaande gegevens bij de hand heeft. Hierdoor kunt u de procedure sneller doorlopen.

 • Technische tekening
  Deze tekening geeft een bovenaanzicht en enkele denkbeeldige doorsnijdingen van het terrein (dwarsprofielen) aan. Daarop moeten de insteeklijnen, de taludhellingen en de bodemdiepten ten opzichte van NAP zijn aangegeven van de feitelijke ontgronding en het in te richten terrein. Daarnaast moet met een arcering (een vlak met evenwijdige lijntjes) het te ontgronden terrein en de eventueel aan te leggen opslagplaatsen zijn aangegeven. De tekening bevat ook een topografische ondergrond, schaalaanduiding en een noordpijl.
 • Topografisch kaartfragment
  Kaart op A4-formaat (schaal 1:25.000), waarop de ontgronding gearceerd en met een pijl is aangegeven. U mag in plaats hiervan ook een XML- of dwg-bestand van de ontgronding uploaden.
 • Kadastrale tekening waarop met een lijnarcering het te ontgronden terrein is aangegeven.
 • Overzicht van de kadastrale percelen en de eigenaren. Vermeld hierin per perceel de kadastrale gemeente, sectie en het kadastraal nummer. Geef ook aan of de eigenaar geïnformeerd is.
 • Kadastraal bericht object (niet ouder dan een half jaar) van elk perceel waarop de melding betrekking heeft.

Het volledige overzicht met informatie die u moet meesturen, staat in het meldingsformulier (zie onder ‘Hoe moet ik de melding doen?).

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Hierin staat dat u na 2 weken kunt starten met uw werkzaamheden, tenzij we binnen deze termijn aangeven dat de melding niet akkoord is. U moet de melding dus uiterlijk 2 weken voor de start van de voorgenomen ontgronding bij ons doen.
Er zijn geen kosten aan deze melding verbonden.

De afhandeling verloopt als volgt: 

 • Wanneer uw melding niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u nodig heeft om de gevraagde gegevens op te sturen, tellen we op bij de wettelijke beslistermijn van 4 weken.
 • Wanneer de melding compleet is en op tijd is ingediend, kunt u zonder tegenbericht na 2 weken starten met de werkzaamheden.

Als de melding niet voldoet aan de vrijstellingscriteria, dan kunnen we aangeven dat de melding niet akkoord is of extra voorschriften aan onze instemming verbinden. We kunnen de melding dus binnen 2 weken na ontvangst weigeren of wijzigen.

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een melding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.