Grondwater onttrekken: overzichtpagina

Als provincie hebben wij op verschillende onderdelen binnen grondwateronttrekkingen bevoegd gezag. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
Laatst gewijzigd op: 18-maart-2022
Wetgeving:
Waterbesluit
Waterwet
Waterregeling
Omgevingsverordening Gelderland

Geeft u de hoeveelheid water dat u uit (onttrekken) of in samenhang daarmee in (infiltreren) de grond heeft gepompt door?

Wanneer u grondwater onttrekt of infiltreert, bent u verplicht om jaarlijks de onttrokken hoeveelheid grondwater en/of geïnfiltreerde hoeveelheid water door te geven.

Haalt u water uit (onttrekken) of pompt u in samenhang daarmee water in (infiltreren) de grond?

Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.