Grondwater onttrekken: overzichtpagina

Als provincie hebben wij op verschillende onderdelen binnen grondwateronttrekkingen bevoegd gezag. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
Drinkwaterpaal
Laatst gewijzigd op: 25-september-2023
Wetgeving:
Waterbesluit
Waterwet
Waterregeling
Omgevingsverordening Gelderland

Geeft u de hoeveelheid water dat u uit (onttrekken) of in samenhang daarmee in (infiltreren) de grond heeft gepompt door?

Wanneer u grondwater onttrekt of infiltreert, bent u verplicht om jaarlijks de onttrokken hoeveelheid grondwater en/of geïnfiltreerde hoeveelheid water door te geven.

Haalt u water uit (onttrekken) of pompt u in samenhang daarmee water in (infiltreren) de grond?

Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.
Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten of alvast een kijkje nemen in de testomgeving van het nieuwe Omgevingsloket?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.