Grondwater onttrekken: overzichtpagina

We zijn bevoegd gezag voor water uit en in de grond pompen voor de openbare drinkwatervoorziening, industriële toepassingen (meer dan 150.000 kubieke meter) en open bodemenergiesystemen. In andere gevallen is het waterschap of de gemeente bevoegd gezag.
Drinkwaterpaal
Laatst gewijzigd op: 5-januari-2024
Wetgeving:
Waterbesluit
Omgevingsverordening Gelderland
Waterwet
Waterregeling

Haalt u water uit de grond voor een industriële toepassing of de openbare drinkwatervoorziening?

Dan moet u daar vanaf 1 januari 2024 een vergunning voor aanvragen. Wij zijn bevoegd gezag voor onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening en onttrekkingen van meer dan 150.000 kubieke meter per jaar voor industriële toepassingen.

Wilt u een (open) bodemenergiesysteem aanleggen?

Dan moet u vanaf 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aanvragen.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.