Zwembaden: overzichtspagina

Bent u eigenaar van een zwembad dat publiek toegankelijk is? Dan moet uw zwembad voldoen aan regels. Wij controleren of zwembaden voldoen aan de regels voor hygiëne en veiligheid. Bekijk onderstaande informatie om te zien wat voor u van toepassing is.
Vrouw met kind bij natuurwater
Laatst gewijzigd op: 23-april-2024
Wetgeving:
Omgevingswet

Ik wil een zwembad oprichten, wijzigen of uitbreiden. Moet ik dat melden?

Wanneer u een zwembad gaat oprichten, verbouwen, renoveren of uitbreiden, dan moet u dat bij ons melden. Lees op deze pagina wat voor u van toepassing is.

Wilt u als houder van een zwembad vrijstelling van 1 of meerdere regels aanvragen?

In bijzondere gevallen hoeft u zich niet aan de regels te houden. U vraagt het maatwerkvoorschrift aan bij ons.

Er zijn legionellabacteriën in het badwater aangetroffen.

Zwembadwater kan legionella bevatten: een voor de mens gevaarlijke bacterie. De legionellabacterie kan een ernstige longontsteking veroorzaken die ook wel veteranenziekte wordt genoemd. U bent verplicht om een risicoanalyse uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen. Blijkt uit die analyse dat er risicopunten zijn, dan moeten deze elk halfjaar worden getest op legionellabacteriën. Wanneer legionellabacteriën zijn aangetroffen in het badwater, moet u ons daar onmiddellijk telefonisch van op de hoogte stellen via het Provincieloket 026 359 9999 (altijd bereikbaar).

Ongewoon voorval badwaterbassin

Een ‘ongewoon voorval’ is volgens de Omgevingswet een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan die afwijkt van het normale verloop van een activiteit. Zoals een storing, ongeluk of calamiteit waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan. Met een badwaterbassin wordt een zwembad bedoeld, maar ook andere baden waarin het water wordt gedesinfecteerd en zwemvijvers met zuivering. Onder badwaterbassin vallen geen zwemplassen. Er geldt een 'onverwijlde' informatieplicht bij een ongewoon voorval. Daaronder verstaat de provincie dat u ons onmiddellijk informeert via het Provincieloket 026 359 9999 (altijd bereikbaar).
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.