Maatwerkvoorschrift voor een badwaterbassin

Kunt u niet voldoen aan de regels voor zwembaden? Dan kunt u onder voorwaarden van de regels afwijken. Vraag hiervoor bij ons een maatwerkvoorschrift aan.
Laatst gewijzigd op: 2-januari-2024
Wetgeving:
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Procedure

Maatwerkvoorschrift aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het Omgevingsloket om een maatwerkvoorschrift aan te vragen.

Nieuwe situatie vanaf 1 januari 2024

Aanvraag maatwerkvoorschrift voor een badwaterbassin 

 Het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (Bal) van de Omgevingswet bevat in Afdeling 15.2 de inhoudelijke regels waaraan badwaterbassins moeten voldoen. Kunt u niet voldoen aan deze regels dan kan het onder voorwaarden mogelijk zijn om van de regels af te wijken. Om dit in gang te zetten doet u via het landelijke Omgevingsloket (OLO) bij ons een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift. Voor de invoering van de Omgevingswet heette dit een aanvraag om ontheffing. 

Ga eerst met ons in gesprek! 

We adviseren u om eerst met ons in gesprek te gaan om vast te stellen of een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift de oplossing voor u is. We bespreken dan de wet- en regelgeving en we bespreken de informatie die nodig is om tot een goede aanvraag te komen. Het eenvoudigste is om contact met ons op te nemen via het mailadres post@gelderland.nl. Ter oriëntatie op ons gesprek kunt u alvast de links bekijken die onderaan deze pagina zijn genoemd. 

Procedure 

Als wij maatwerkvoorschriften opleggen, gebeurt dat via een ‘Besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften’. Voor maatwerkbesluiten geldt de reguliere (korte) procedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Korte instructie voor een aanvraag maatwerkvoorschrift via het landelijke Omgevingsloket (OLO) 

  • Klik op ‘Aanvragen’. 
  • Log in met DigiD of eHerkenning. 
  • Klik op ‘Start aanvraag’. 
  • Vul de 2 projectvragen in. [Volgende stap] 
  • Vul het adres in of teken de locatie in (eerst inzoomen).  
  •  
  • Klik op ‘Volgende stap’. 
  • Kies uw activiteit(en). Dit kan door als zoekwoord ‘provincie’ in te typen en de activiteit ‘Maatwerkvoorschrift aanvragen bij ……provincie’ aan te vinken. 
  • Vul het formulier verder in en voeg de bijlagen toe. 
  • Let er op dat u bij Stap 7/7 van het formulier aangeeft: ‘Indienen bij: Provincie Gelderland’. Dit doet u via de groen gekleurde link bovenaan: Ergens anders indienen.  

Zie binnenkort voor meer informatie onze pagina over het Omgevingsloket.  

Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.