Zwemmen in Gelderland

Zwemmen in natuurwater (zwemlocaties) kan in Gelderland op meer dan 70 aangewezen zwemlocaties. Als er iets aan de hand is met de waterkwaliteit en veiligheid of hygiëne van zwemlocaties of zwembaden, dan kunt u dat bij ons melden.
Vrouw met kind bij natuurwater

Zwemlocaties in Gelderland

Op de website zwemwater.nl en in de zwemwater app (download voor Apple of Android) staan de officiële zwemlocaties in heel Nederland, dus ook Gelderland. Tussen 1 mei en 1 oktober (het zwemseizoen) vindt u er informatie over de veiligheid, waterkwaliteit, gezondheidsrisico's en de gevaren van zwemmen in rivieren. Maar ook of de locatie openbaar is of bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor campinggasten. Van sommige zwemlocaties leest u informatie over voorzieningen, zoals toiletten en douches en of u entree- en parkeergeld moet betalen.

Klachten over zwemlocaties

Veilige zwembaden

Bent u eigenaar van een openbaar zwembad? Dan moet uw zwembad voldoen aan wettelijke voorschriften.

Veilig in en uit het water

Zwemmen in open water is heerlijk, maar niet altijd zonder risico’s. Daarom werken de Nationale Raad Zwemveiligheid, Reddingsbrigade Nederland, KNRM, Rijkswaterstaat, locatiebeheerders, provincies en gemeenten vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid samen in de campagne ‘Veilig in en uit het water’. We laten zien wat mensen zelf kunnen doen om hun veiligheid in het water te vergroten.

Factsheet Water

De provincie is verantwoordelijk voor het regionale waterbeleid. Dit is onderdeel van de omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. In de 'factsheet water' leggen we uit wat precies de rol van provincie is bij het waterbeheer in Gelderland.