Verkeer en vervoer: overzichtspagina

Als provincie hebben wij verschillende vergunningen en ontheffingen af te geven rondom verkeer en vervoer in Gelderland. Bekijk onderstaande informatie om te zien of dit ook voor u van toepassing is.
Laatst gewijzigd op: 1-maart-2022
Wetgeving:
Wegenverkeerswet
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
Regeling voertuigen
Omgevingsverordening Gelderland
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Telecommunicatiewet
Wet luchtvaart
Besluit burgerluchthavens

Wilt u afwijken van de geldende verkeersregels of verkeerstekens?

Voor het afwijken van regels die gelden in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de Regeling voertuigen heeft u een ontheffing nodig.

Bent u een nabestaande en wilt u na een dodelijk verkeersongeval een gedenkteken op de plaats van het ongeval plaatsen?

Dan meldt u dit bij ons. Een gedenkteken is onder voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden hebben als doel de veiligheid van zowel de bezoekers van het gedenkteken als de overige weggebruikers te beschermen.

Wilt u grondwerken, bouwwerken of andere werkzaamheden uitvoeren op of langs een weg?

U heeft daarvoor een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor graven, afdammen of dempen in de berm of de sloot. Of het aanbrengen van bouwwerken op of langs de weg. Omdat deze werkzaamheden veranderingen aanbrengen in de weg, willen we toetsen of deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de veiligheid, het gebruik en de instandhouding van de weg.

Wilt u een nieuwe (tijdelijke) uitrit maken, een bestaande uitrit wijzigen, verwijderen, of het gebruik daarvan wijzigen?

U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente waarin de uitrit ligt of komt te liggen. Als de uitrit aansluit op een provinciale weg, dan vraagt de gemeente ons om advies.

Wilt u kabels of leidingen aanleggen, onderhouden, verwijderen of verleggen in of onder een provinciale weg?

Dan moet u dit melden of u heeft toestemming nodig.

Wilt u roerende zaken, voorwerpen en stoffen plaatsen op of langs een weg?

Dan heeft u een vergunning nodig.

Wilt u reclame of verwijsborden plaatsen langs de weg?

Dit kan zorgen voor afleiding van de weggebruiker. Daarom is de hoofdregel dat er geen reclame of verwijsborden langs, op of boven een provinciale weg worden geplaatst.

Wilt u een standplaats innemen langs een provinciale weg?

U heeft daarvoor een vergunning nodig. We verlenen alleen standplaatsvergunningen op parkeer- en carpoolplaatsen. We verlenen geen vergunningen voor standplaatsen direct op of aan de weg, tenzij deze weg is afgesloten in verband met een evenement.

Wilt u tijdelijke verkeersmaatregelen treffen voor werkzaamheden of een evenement op of langs een provinciale weg?

U heeft hiervoor een vergunning nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan om omleidingsborden of wegafzettingen. Voor een goede behandeling van de aanvraag overleggen we met verschillende partijen zoals politie, gemeenten en andere wegbeheerders.

Organiseert u een wedstrijd met of zonder voertuigen op de weg?

Vraag een ontheffing aan bij de beheerder van die weg. Bij een provinciale weg doet u dat bij ons.

Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is?

Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.