Kabels en leidingen

Wilt u kabels of leidingen aanleggen, onderhouden, verwijderen of verleggen in of onder een provinciale weg? Dan moet u dit melden of u heeft toestemming nodig.

Procedure

U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van verkeersmaatregelen.

Wij beoordelen of uw melding of verzoek voldoet aan de regels die wij daaraan stellen. Wij staan alléén kabels en leidingen toe met een openbare functie. Kabels en leidingen onder de gesloten verharding, die in de lengterichting van de weg (komen te) liggen zijn niet toegestaan. Hieronder lichten wij de regels verder toe.

Openbare functie

De ruimte voor kabels en leidingen op, in, onder en naast de provinciale wegen is beperkt. Deze ruimte gebruiken we daarom zoveel mogelijk voor kabels met een openbare functie. Dit zijn kabels en leidingen voor onder andere elektriciteit, gas, water en riolering. Om voldoende ruimte beschikbaar te houden voor deze kabels, zijn kabels en leidingen zonder openbare functie niet toegestaan.

Manier van aanleg

Om zoveel mogelijk last en schade aan de weg te voorkomen, zijn kabels en leidingen in de lengterichting onder de weg niet toegestaan. De kabels en leidingen moeten zoveel mogelijk (komen te) liggen in de berm naast de weg. Waar kabels en leidingen een weg of fietspad moeten kruisen, gebeurt dit met een mantelbuis. De mantelbuis wordt geboord of geperst haaks onder de gesloten verharding.

Beplanting

In de bermen waar de kabels en leidingen moeten komen te liggen, staat vaak beplanting. Op werkzaamheden in de buurt van bomen is het ‘Handboek Bomen’ van toepassing. Het uitgangspunt is dat u bomen niet mag beschadigen of verwijderen.

Onderhoud, reparatie en verwijderen

Als er eenmaal een kabel of leiding is gelegd, moet deze worden onderhouden, gerepareerd of verwijderd door de kabeleigenaar zelf. Deze werkzaamheden  moet u ook melden .

We willen dat verschillende werkzaamheden aan de weg zoveel mogelijk tegelijkertijd uitgevoerd en op elkaar afgestemd worden. Zo voorkomen we dat we wegen vaker en langer afsluiten dan nodig is.

 

Het kan gebeuren dat de kabels en leidingen verlegd moeten worden, omdat we werkzaamheden uitvoeren. We kunnen uitleg geven over de termijn en op welke manier de vergunde werken moeten worden gewijzigd of verwijderd. In sommige gevallen heeft u recht op een vergoeding. Ook voor het verleggen van kabels en leidingen op ons verzoek is een melding nodig.

Voor telecommunicatiekabels geldt op basis van de Telecommunicatiewet een gedoogplicht. Voorwaarde is dat u met ons afspraken maakt over de plaats, het tijdstip en de manier van uitvoeren van de werkzaamheden. Daarvoor is het nodig dat u de werkzaamheden schriftelijk aan ons laat weten. Dat kunt u doen via het webformulier 'Verzoek om overeenstemming telecomkabels’. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar het webformulier ook onderaan deze pagina.

Daarnaast heeft u een instemmingsbesluit nodig van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente voor het leggen van kabels in openbare gronden. Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente.

U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

Een melding doet u via het webformulier ‘melding kabels en leidingen nutsvoorzieningen’. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar het webformulier ook onderaan deze pagina. Bij grote kabeltracés, leidingen met een grotere diameter, gestuurde boringen of wanneer u niet aan de algemene regels kunt voldoen, dan adviseren wij u om eerst met ons te overleggen.

 

 

We hebben maximaal 8 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw vergunning dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige vergunning ligt bij u.

Als u een vergunning aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten.

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een melding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.