Handboek bomen voor professionals

Bij alle werkzaamheden aan provinciale wegen houden we rekening met bomen langs de weg. Schade aan bomen beperken en voorkomen we zoveel mogelijk. Het Handboek Bomen is er als leidraad voor professionals. Hierin staat beschreven wat wél en niet mag tijdens werkzaamheden.
weg in natuurgebied

Kwaliteitseisen zorg voor bomen

Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving, de natuur, het milieu en ons welzijn. Daarom willen we dat bomen de zorg krijgen die ze nodig hebben. In het Handboek Bomenstaat welke kwaliteitseisen, richtlijnen en normen wij verplicht stellen bij werkzaamheden. Zodat bomen gezond en veilig kunnen groeien en oud worden.

Voorwaarden en richtlijnen bomen

Op de posters hiernaast ziet u de voorwaarden en richtlijnen voor het werken bij en aan bomen.

Meer informatie over zorg voor bomen

Meer weten over het verbeteren van de zorg aan bomen in openbare ruimten? Ga dan naar de website van Norminstituut Bomen.