Wedstrijd met of zonder voertuigen op de weg

Organiseert u een wedstrijd met of zonder voertuigen op de weg? Vraag een ontheffing aan bij de beheerder van die weg. Bij een provinciale weg doet u dat bij ons. We hebben 2 soorten ontheffingen.

Procedure

Onder een voertuig wordt verstaan: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens

Wil u een wegwedstrijd of een ander evenement organiseren zonder voertuigen?  Bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd of wandeltocht. Dan heeft u een vergunning van ons nodig.

Welke voorwaarden gelden er?

De vergunning voor een wegwedstrijd zonder voertuigen of een ander evenement verlenen we alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de weg is een erftoegangsweg of een gebiedsontsluitingsweg, die het karakter heeft van een erftoegangsweg;
  • op de dag van de activiteit vinden geen wegwerkzaamheden plaats, tenzij de activiteit en de werkzaamheden tegelijkertijd kunnen;
  • op de dag van de activiteit is geen vergunning verleend voor een andere activiteit, tenzij deze tegelijkertijd kunnen.

Overleg met ons is mogelijk

U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg. Door op de link te klikken verlaat u deze website.

Hoe moet ik de aanvraag indienen?

Een vergunning vraagt u aan via het formulier 'Bijzonder gebruik van de weg'. Door op de link te klikken verlaat u deze website. U vind een link naar het formulier ook onderaan deze pagina. U heeft daarnaast mogelijk ook een evenementenvergunning nodig van de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt.

Wilt u een wegwedstrijd organiseren met voertuigen binnen 1 gemeente? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij deze gemeente. Heeft u voor de wedstrijd (een deel van) de provinciale weg nodig? Dan moet u ook een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij ons. Door op de link te klikken verlaat u deze website.

Voor het houden van een wedstrijd met voertuigen in meerdere gemeenten heeft u een ontheffing nodig van ons. Daarnaast heeft u van iedere betrokken gemeente een verklaring van geen bezwaar nodig voor het gebruik van de wegen.

Welke voorwaarden gelden er?

De ontheffing en verklaring van geen bezwaar worden alleen verleend als:

  • de verkeersveiligheid, de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid verzekerd zijn;
  • de verwachte schade aan de weg niet onherstelbaar of onevenredig is;
  • er geen wegwerkzaamheden zijn;
  • er nog geen vergunning is verleend voor een activiteit op hetzelfde tijdstip en op dezelfde locatie/route;
  • er een aantoonbare WA-verzekering voor de aansprakelijkheid van mogelijke schade is afgesloten voor deelnemers en organisatoren (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).

Als de wedstrijd tot doel heeft om de snelheid te vergelijken van de deelnemers, krijgt u geen ontheffing of verklaring van geen bezwaar. Provinciale wegen zijn op dat gebruik niet berekend of ingericht. Wilt u zo’n wedstrijd houden, dan kunt u dat doen op de circuits die daarvoor speciaal zijn aangelegd.

Overleg met ons is mogelijk

U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg. Door op de link te klikken verlaat u deze website.

Hoe moet ik de aanvraag indienen?

Een ontheffing voor een wedstrijd met voertuigen vraagt u aan via het formulier ‘Ontheffing Wegenverkeerswet 1994, wegwedstrijden met voertuigen’. Door op de link te klikken verlaat u deze website. U vind een link naar het formulier ook onderaan deze pagina. Ook voor een verklaring van geen bezwaar kunt u dit formulier gebruiken. U heeft daarnaast mogelijk ook een evenementenvergunning nodig van de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt.

We hebben maximaal 8 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw vergunning of ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige vergunning of ontheffing ligt bij u.

Als u een vergunning of ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten

Vergunning aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een vergunning aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.