Iedereen veilig naar huis

Op 26 maart 2024 stelde Gedeputeerde Staten de ‘Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid’ vast.
Gepubliceerd op: 29-maart-2024

Hierin staat beschreven hoe we inzetten op verkeersveiligheid vanuit onze rol als wegbeheerder en regionale regievoerder. We beschrijven hoe we structureel aan verkeersveiligheid werken en waar we sneller én meer kunnen doen met het geld voor deze coalitieperiode. 

Daling van het aantal verkeersslachtoffers

Het uitgangspunt van de uitvoeringsagenda is: doen waar het nodig is. We werken aan knelpunten waar veel ongelukken plaatsvinden of het risico op ongevallen groot is. Daarnaast is het belangrijk om ook te kijken naar plekken die door inwoners als onveilig worden ervaren. We stellen hiervoor een lijst van 20 knelpunten op. We zetten in op veilige infrastructuur én het veilig gebruik van de infrastructuur. Onze doelstelling is een jaarlijkse daling van het aantal ernstig gewonde en dodelijke verkeersslachtoffers.

Focus op de grootste risico’s

We beschrijven onze inzet aan de hand van 3 actielijnen: 
•    Veilige infrastructuur met focus op provinciale wegen; 
•    veilig gebruik van de infrastructuur;
•    en de provincie als regionale regisseur verkeersveiligheid.

In de uitvoeringsagenda staat per actielijn beschreven wat het is, wat we hier structureel aan doen, wat we deze coalitieperiode extra doen en hoe en wanneer dit effect heeft. 
De aanpak kenmerkt zich door:
•    een focus op snelle uitvoerbaarheid;
•    en focus op de grootste risico’s: voor wat betreft veilige infrastructuur en veilig gebruik van de infrastructuur. 
 

Infrastructuur en gebruik van die infrastructuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als het gaat om verkeersveiligheid. Ook op een veilig ingerichte weg blijft het tegengaan van risicogedrag (zoals drugsgebruik en afleiding) noodzakelijk. We werken aan bewustwording. Maar ook aan vaardigheden van kwetsbare groepen zoals schooljeugd en de groeiende groep oudere fietsers. Daarnaast moeten we ook zorgen voor veilige fietsinfrastructuur.